Sklapanje ugovora


Predmet: Bez obzira što su ugovor potpisali tužitelj i tuženica, kada je izostao potpis grada S. kao treće ugovorne stranke, a iz kojeg ugovora bi proizašla daljnja obveza grada S. i tuženice prema tužitelju, onda je pravilno ocijenjeno da taj ugovor nije sklopljen.

Broj presude: Rev 2535/2019-2, od 21. rujna 2021., od 11.07.2022

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Nižestupanjski sudovi su polazeći od nespornih te u postupku utvrđenih činjenica a prema kojima Tužitelj na temelju ugovora o javnim radovima broj 26 06 sklopljenog 15 ožujka 2006 sa Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske kao naručiteljem kao izvoditelj se obvezao izgraditi građevinu Kliniku za ženske bolesti i porode KBC S te uz ostalo ugovoreno čl 11 toč 3 da za sve međusobne odnose ugovornih stranaka koji nisu određeni tim ugovorom vrijede i primjenjuju se Posebne uzance o građenju U razdoblju od 1 kolovoza 2008 do 26 listopada 2009 došlo je do zastoja u radovima na izgradnji bolničkog objekta a zbog neizgrađene pristupne ceste što je bila obveza grada S zbog čega je tužitelj u tom razdoblju imao opravdane troškove čuvanja i održavanja gradilišta u ukupnom iznosu 2 908 138 40 kn te daljnji trošak produženja bankovnog jamstva u iznosu 120 161 95 kn ukupno 3 028 300 15 kn Ugovorom o naknadi troškova izvoditelju radova nadnevka 25 studenog 2008 i u njemu naznačenih ugovornih stranaka Republika Hrvatska Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi grad S i Z T d d naznačeno je da troškove čuvanja i zaštite izvedenih radova i gradilišta do trenutka dok se ispune uvjeti za nastavak radova u iznosu 363 500 00 kn mjesečno snosi grad S a ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu