RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Smetanje posjeda

Predmet: Nije samovlasno smetanje posjeda ako je čin oduzimanja ili smetanja posjeda dopušten zakonom ili odlukom suda odnosno drugog tijela, donesenog na temelju zakona koji to dopušta.

Broj presude: Gž-4761/18-3, od 6. studenog 2018.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Pri tome valja reći da sukladno čl. 133. st. 4. toč. 1. Zakona o gradnji, na gradilištu je potrebno provoditi mjere zaštite na radu te ostale mjere za zaštitu života i zdravlja ljudi u skladu s posebnim propisima.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)