RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Smetanje posjeda

Predmet: Nije samovlastan čin kojim se oduzima ili uznemirava nečiji posjed na temelju odobrenja (ovlaštenja) koje neposredno proizlazi iz zakona koji dozvoljava zahvaćanje u tuđi posjed.

Broj presude: Rev 3274/2018-2, od 05. prosinca 2018.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Prema odredbi čl. 42. svim suvlasnicima pripada pravo na suposjed stvari, ali oni mogu odlučiti da će međusobno podijeliti posjed stvari i/ili izvršavanje svih ili nekih vlasničkih ovlasti glede nje (stavak 1.), a donošenje odluke iz stavka 1. tog članka posao je redovite uprave, a isto tako i odlučivanje o izmjenama i opozivu prijašnje odluke o tome (stavak 2.). Dakle, iz navedenih zakonskih odredbi ne proizlazi da su za poduzimanje spornih radnji, kojima se mijenja postojeći posjed, tuženici bili ovlašteni neposredno zakonom.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)