RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Smetanje posjeda

Predmet: Pravilno je sud prvog stupnja utvrdio posljednji mirni posjed tužitelja na predmetnoj nekretnini koji traje od 2000. godine, kada je predmetnu nekretninu kupio od oca tuženika i kada mu je ista predana u posjed, a nakon čega je istu asfaltirao i na njoj postavio ulaznu ogradu.

Broj presude: 13 Gž 680/19-2, od 22. svibnja 2019.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Stoga, kako je sud prvog stupnja u predmetnom postupku utvrdio postojanje zakonskih pretpostavki za pružanje posjedovne zaštite tužitelju (čl. 22. st. 1. i 2. ZVDSP), to je pravilno primijenio materijalno pravo kada je pod toč. 1. izreke udovoljio postavljenom tužbenom zahtjevu, bez obzira na utvrđenu činjenicu što je tužitelj koristeći se svojim pravo na zaštitu posjeda ponovno uspostavio posjed, budući da je moguće usvojiti tužbeni zahtjev na utvrđenje da je počinjen čin smetanja bez objektivne nemogućnosti uspostave prijašnjeg posjedovnog stanja, kada je dio tužbenog zahtjeva izricanje daljnje zabrane svakog takvog i sličnog smetanja posjeda.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)