RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Smetanje posjeda - pasivna legitimacija

Predmet: Kod smetanja posjeda pasivno je legitimirana kako osoba koja je dala nalog za smetanje, tako i osoba koja je radeći po tom nalogu neposredno izvršila čin smetanja posjeda, pri čemu bi do otklanjanja odgovornosti za smetanje posjeda moglo doći jedino ako bi osoba koja je dobila nalog najkasnije do upuštanja u raspravljanje o glavnoj stvari pozvala osobu koja joj je dala nalog da umjesto nje stupi u parnicu.

Broj presude: Gž-2927/2017-3 od 05. travnja 2018.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Međutim, kod smetanja posjeda pasivno je legitimirana kako osoba koja je dala nalog za takvo smetanje, tako i ona osoba koja je radeći po tom nalogu neposredno izvršila čin smetanja posjeda, pri čemu bi do eventualnog otklanjanja odgovornosti tuženice za utuženo smetanje posjeda moglo doći jedino u situaciji da je ista postupajući u skladu s odredbom članka 210. ZPP-a najkasnije do upuštanja u raspravljanje o glavnoj stvari pozvala preko prvostupanjskog suda osobu (ili osobe) koje su joj dale nalog za gornje radnje da umjesto nje stupe kao stranke u predmetnu parnicu.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)