Snižena stopa na lijekove

Datum: 07.07.2016, Četvrtak
Klasa: 410-19/16-02/16
Davatelj: Porezna uprava

      Primili smo upit u vezi tumačenja odredbe članka 38. stavka 2. točke d) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon) kojom je propisano da se porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) obračunava i plaća po sniženoj stopi od 5% na lijekove koji se izdaju na liječnički recept i koji imaju odobrenje nadležnog tijela za lijekove i medicinske proizvode. U upitu je navedeno da je Ministarstvo zdravlja donijelo Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima za razvrstavanje lijekova te o propisivanju i izdavanju lijekova na recept (Narodne novine broj 107/15) kojim je, kako navodite, omogućilo pacijentima oboljelima od multiple skleroze, karcinoma, AIDS-a i određenih teških oblika epilepsije dostupnost gotovih lijekova i magistralnih, odnosno galenskih pripravaka na bazi kanabisa. Nadalje navodite da su sukladno Zakonu o lijekovima galenski i magistralni pripravci po definiciji lijekovi iako ne podliježu postupku registracije pri Agenciji za lijekove i medicinske proizvode (HALMED). Također navodite da su aktivni sastojci predmetnih pripravaka tetrahidrokanabinola (THC) i kanabidiola (CBD) sukladno Konvencijama Ujedinjenih naroda međunarodno kontrolirane tvari te podliježu posebnom režimu uvoza/izvoza i izdavanju posebnih dozvola. U upitu navodite da ste mišljenja da se na navedene pripravke od kanabisa može primijeniti stopa PDV-a od 5% te tražite naše očitovanje o naprijed navedenom, odnosno našu suglasnost da se na pripravke kanabisa primijeni snižena stopa PDV-a od 5%.
      U vezi navedenog očitujemo se u nastavku.
      Odredbama članka 38. stavka 2. točke d) Zakona i članka 47. stavka 1. točke d) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14 i 130/15) propisano je da se PDV po sniženoj stopi 5% plaća na lijekove koji se izdaju na liječnički recept prema odobrenju nadležnog tijela za lijekove i medicinske proizvode prema posebnim propisima. Navedenim lijekovima smatraju se i lijekovi utvrđeni Odlukom o utvrđivanju Liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Lista lijekova HZZO-a).
      Slijedom navedenog, stopa PDV-a od 5% primjenjuje se na lijekove koji se izdaju na liječnički recept i koji imaju odobrenje nadležnog tijela za lijekove i medicinske proizvode (HALMED, Europska komisija). Navedeno uključuje i lijekove s Liste lijekova HZZO-a.
      Stoga, ukoliko lijek koji se izdaje na liječnički recept, u konkretnom slučaju pripravak od kanabisa, nema odobrenje nadležnog tijela za lijekove i medicinske proizvode te ukoliko se ne nalazi na Listi lijekova, ne može se primijeniti snižena stopa PDV-a od 5% sukladno odredbama članka 38. stavka 2. točke d) Zakona.
      Napominjemo da je utvrđivanje Liste lijekova u nadležnosti HZZO-a te se u vezi informacija o tome treba obratiti istom.

Povratak na mišljenja