Specifičnosti poslovanja neprofitnih organizacija


Trajanje: 2 h 40 min
Datum: 13.11.2020

Cijena: 475,00 KN
63,04 EURSnimka webinara - Specifičnosti poslovanja neprofitnih organizacija

U ovom video predavanju predavačice objašnjavaju specifičnosti poslovanja neprofitnih organizacija te pojašnjavaju tko se u poreznom i računovodstvenom smislu smatra neprofitnom organizacijom. Objašnjava se i kako se neprofitne organizacije „ponašaju“ u poreznom okruženju – kada i na koje se neprofitne organizacije primjenjuju njima svojstvene odredbe Zakona o PDV-u, Zakona o porezu na dobit i Zakona o porezu na dohodak. Poseban dio odnosi se na evidentiranje troškova u neprofitnim organizacijama, s naglaskom na troškovima službenih putovanja.

Program

Temeljne informacije o hrvatskom neprofitnom sustavu
Predavačica: mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i ovl. por. savj.


 • određenje pojma neprofitne organizacije (skupina koja pripada proračunskom sustavu - tzv. proračunske osobe i skupina koja je izvan proračunskog sustava - tzv. neprofitne osobe)
 • položaj neprofitnih organizacija u poslovnom okruženju (financiranje rada, položaj u poreznim sustavima – PDV, dobitak i dohodak)
 • humanitarna djelatnost i igre na sreću
 • devizno poslovanje
 • ugovorni odnosi u vezi s radom fizičkih osoba (radno pravo ili obvezno pravo - ugovori o djelu, volonterstvo)
 • planiranjima u neprofitnom sustavu
 • temeljne postavke posebnih računovodstvenih sustava neprofitnih organizacija i financijskog izvještavanja u tim sustavima (neprofitno računovodstvo, proračunsko računovodstvo)
 • nadzor i samoprocjena

Troškovi poslovanja i službenih putovanja u neprofitnom okruženju te obveza fiskalizacije
Predavačica: Jasna Vuk, dipl. oec. i ovl. rač.


 • Troškovi poslovanja neprofitnih organizacija – koji troškovi su dopušteni i kako se evidentiraju
 • Službena putovanja u neprofitnom okruženju – tko se smije uputiti na službeni put na teret neprofitne organizacije, koji se troškovi smiju nadoknaditi i u kojim svotama, izvještavanje o službenim putovanjima (Obrazac JOPPD)
 • Primjeri evidentiranja troškova službenog putovanja s propisanom dokumentacijom
 • Volonteri – tko je volonter, tko može imati volontera, koji se troškovi mogu nadoknaditi volonterima, izvještavanje o volonterima
 • Fiskalizacija u neprofitnom okruženju

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 13. studenoga 2020. godine.

Cijena video snimke je 475,00 kn (380,00 kn + 25 % PDV-a), a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinarai pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara  potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara   (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara  može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).