Webinar
Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

4. listopada 2023. webinar "Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma s primjerima iz prakse za računovođe i revizorska društva" - bodovi ZA REVIZORE


Mjesto Vrijeme održavanja
web4. listopada 2023. (srijeda) u 9:30 sati
 

Sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (SPN/FT) obvezujući je za obveznika primjene Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, među kojima se nalaze i pravne ili fizičke osoba koje obavljaju revizorske usluge.

S obzirom na to da se od obveznika primjene važećega pravnog okvira traži stalno obrazovanje u tom području, cilj je ovog webinara , uz sveobuhvatan pregled sustava s posebnim osvrtom na položaj revizora, upoznati se i s aktualnostima u provedbi tog Zakona i postojećih provedbenih propisa.

Polaznici će radi jednostavnijeg dokazivanja jednog od oblika osposobljavanja u području pranja novca, dobiti potvrdu o sudjelovanju na seminaru koja će sadržavati program webinara .

Ovaj je webinar namijenjen ovlaštenim revizorima s ciljem obveznoga stalnog stručnog usavršavanja, ali i svima onima koji se u svom radu bave temama navedenim u programu.

Sudjelovanjem na webinaru  revizori će ostvariti ukupno 5 bodova iz područja s oznakom A – Ostala područja.

Program:

Sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
Predavačica: Dr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. por. savj.
Trajanje predavanja: 240 min (odgovori na pitanja uključeni)

 • Važeći pravni okvir u SPN/FT-u (poseban osvrt na pravilnike i smjernice)
 • Nadzornici za pojedine skupine obveznika SPN/FT-a
 • Tko su obveznici cjelokupnog sustava SPN/FT-a, a tko ga djelomično primjenjuje
 • Posebnost položaja revizora u SPN/FT-u
 • Objašnjenje osnovnih pojmova iz SPN/FT-a, s posebnim osvrtom na razlikovanje pojmova transakcija, povremena transakcija i poslovni odnos
 • Rizici u sustavu SPN/FT-a
 • Procjena rizika od PN/FT-a
 • Upravljanje rizicima
 • Mjere dubinske analize stranke (DAS) i način njihove provedbe, s osvrtom na one koje se odnose na pojednostavljeni i pojačani DAS
 • Ovlaštene osobe za provedbu mjera SPN/FT-a
 • Osposobljavanje i izobrazba zaposlenika
 • Indikatori za procjenu rizika
 • Ograničenje u poslovanju gotovim novcem
 • Odnos s Uredom za sprječavanje pranja novca (Ured): obveze i rokovi izvještavanja Ureda i iznimke
 • Upravljanje sustavom SPN/FT, s posebnim osvrtom na uprave obveznika
 • Čuvanje i zaštita podataka te vođenje propisanih evidencija

Tipologije pranja novca i Registar stvarnih vlasnika
Predavačica: Hana VELAJ, mag. iur.
Trajanje predavanja: 60 min (odgovori na pitanja su uključeni)

 • Tipologije pranja novca kod pravnih i fizičkih osoba
 • Tipologije pranja novca – primjeri iz tuzemne prakse
 • Registar stvarnih vlasnika
 • Tko se smatra stvarnim vlasnikom pravne osobe
 • Upis podataka u Registar stvarnih vlasnika
 • Promjena podataka upisanih u Registar stvarnih vlasnika
 • Dostupnost podataka o stvarnom vlasništvu
 • Nadzor nad Registrom stvarnih vlasnika
 • Prikupljanje i obrada osobnih podataka od strane obveznika primjene mjera za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma i GDPR
 • Zaštita osobnih podatka u postupku primjene mjera za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma
 • Otkrivanje podataka prikupljenih u postupku primjene mjera za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma

Podatci o seminaru/webinaru

Datum održavanja: 4. listopada 2023. godine (srijeda)

Početak: u 9:30 sati.

Pisani materijal: prezentacije predavača – u tiskanom obliku za polaznike seminara i u PDF-formatu za polaznike webinara

Cijena: 92,91 € (oslobođeno PDV-a prema čl. 39. st. 1. t. i) Zakona o PDV-u) po sudioniku, odnosno 700,00 kn po sudioniku (fiksni tečaj konverzije 7,53450 kn za 1 euro).

Plaćanje naknade isključivo je po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svima prijavljenima po popunjenju skupine.

Prijava za sudjelovanje

 • Rok za prijavu je dva radna dana prije datuma održavanja.
 • Broj mjesta je ograničen, stoga molimo Vašu prijavu što prije.
 • ispuniti prijavnicu uz obavijest o webinaru na našim mrežnim stranicama
 • navesti točnu e-adresu za svakog sudionika jer ćemo na te adrese dostaviti pozivnicu za sudjelovanje na webinaru
 • na dan održavanja webinara, sat vremena prije početka, RRIF dostavlja pozivnice / poveznice za sudjelovanje na e-adrese svih prijavljenih sudionika
 • petnaestak minuta prije početka sudionici se prijavljuju za sudjelovanje na webinaru putem pozivnice / poveznice koju su dobili
 • sudionici prihvaćaju Opće uvjete za webinare objavljene ovdje
 • U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja seminara.

Tehnički uvjeti za sudjelovanje na webinarima

 • internetska veza
 • praćenje predavanja putem računala ili mobilnog uređaja (pametnog telefona ili tableta) uz pomoć slušalica ili zvučnika (slušalice su bolja opcija)
 • instalirana aplikacija Zoom na uređaju s kojeg će se pratiti webinar
 • ako se do sada niste koristili aplikacijom Zoom, preporučujemo da ju isprobate za video-sastanak barem dan prije
 • Aplikaciju možete preuzeti ovdje
 • Uputa za instalaciju aplikacije Zoom je ovdje

Napomena za revizore:

Na temelju dobivene prethodne suglasnosti programa aktivnosti stalnoga stručnog osposobljavanja ovlaštenih revizora, ovaj se webinar nalazi na popisu stalnoga stručnog usavršavanja te se za sudjelovanje priznaje 5 bodova oznakom A – Ostala područja.

Radi priznavanja bodova molimo u prijavnici označite polje "Želim pisanu potvrdu o sudjelovanju na ovoj aktivnosti stalnoga stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora" i unesite svoj registarski broj revizora.


PRIJAVNICA za sudjelovanje na webinaru

E-pošta: rrif@rrif.hr / Faks: 01-4699-766
4. listopada 2023. webinar "Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma s primjerima iz prakse za računovođe i revizorska društva" - bodovi ZA REVIZORE

Sigurnosna provjera: Upišite slovo koje nedostaje (naziv rijeke ili planine)

DNAV