Webinar
Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma - bodovi za revizore

7. studenog 2022. webinar "Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma s primjerima iz prakse za računovođe i revizorska društva" bodovi ZA REVIZORE


Mjesto Vrijeme održavanja
web7. studenog 2022. (ponedjeljak) u 9,30 sati

Sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (SPN/FT) je obvezujući za obveznika primjene Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, među kojima se nalaze i pravne ili fizičke osoba koje obavljaju revizorske usluge.

S obzirom na to da se od obveznika primjene važećega pravnog okvira traži stalno obrazovanje u ovom području, cilj je ovog webinara uz sveobuhvatan pregled sustava s posebnim osvrtom na položaj revizora, upoznati se i s aktualnostima u provedbi tog Zakona i postojećih provedbenih propisa.

Polaznici će radi jednostavnijeg dokazivanja jednog od oblika osposobljavanja u području pranja novca, dobiti potvrdu o sudjelovanju na seminaru koja će sadržavati program seminara.

Ovaj je webinar namijenjen ovlaštenim revizorima s ciljem obveznoga stalnog stručnog usavršavanja, ali i svima onima koji se u svom radu bave temama navedenim u programu.

Sudjelovanjem na webinaru revizori će ostvariti ukupno 5 bodova iz područja s oznakom A – Ostala područja.

Program:

Sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
Predavačica: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. por. savj.
Trajanje predavanja: 240 min (odgovori na pitanja uključeni)

 • Važeći pravni okvir u SPN/FT-u (poseban osvrt na pravilnike i smjernice)
 • Nadzornici za pojedine skupine obveznika SPN/FT-a
 • Tko su obveznici cjelokupnog sustava SPN/FT-a, a tko ga djelomično primjenjuje
 • Posebnost položaj revizora u SPN/FT-u
 • Objašnjenje osnovnih pojmova iz SPN/FT-a s posebnim osvrtom na razlikovanje pojmova transakcija, povremena transakcija i poslovni odnos
 • Rizici u sustavu SPN/FT-a
 • Procjena rizika od PN/FT-a
 • Upravljanje rizicima
 • Mjere dubinske analize stranke (DAS) i način njihove provedbe s osvrtom na one koje se odnose na pojednostavljeni i pojačani DAS
 • Ovlaštene osobe za provedbu mjera SPN/FT-a
 • Osposobljavanje i izobrazba zaposlenika
 • Indikatori za procjenu rizika
 • Ograničenje u poslovanju s gotovim novcem
 • Odnos s Uredom za sprječavanje pranja novca (Ured): obveze i rokovi izvještavanja Ureda i iznimke
 • Upravljanje sustavom SPN/FT-a s posebnim osvrtom na uprave obveznika
 • Čuvanje i zaštita podataka te vođenje propisanih evidencija

Tipologije pranja novca i Registar stvarnih vlasnika
Predavačica: Hana VELAJ, mag. iur.
Trajanje predavanja: 60 min (odgovori na pitanja su uključeni)

 • Tipologije pranja novca kod pravnih i fizičkih osoba
 • Tipologije pranja novca – primjeri iz tuzemne prakse
 • Registar stvarnih vlasnika
 • Tko se smatra stvarnim vlasnikom pravne osobe
 • Upis podataka u Registar stvarnih vlasnika
 • Promjena podataka upisanih u Registar stvarnih vlasnika
 • Dostupnost podataka o stvarnom vlasništvu
 • Nadzor nad Registrom stvarnih vlasnika
 • Prikupljanje i obrada osobnih podataka od strane obveznika primjene mjera za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma i GDPR
 • Zaštita osobnih podatka u postupku primjene mjera za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma
 • Otkrivanje podataka prikupljenih u postupku primjene mjera za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma

Podatci o webinaru

Datum održavanja:  7. studenog 2022. (ponedjeljak).

Početak: u 9:30 sati.

Pisani materijal: prezentacije predavača u PDF formatu dostavljaju se prijavljenim sudionicima e-poštom, prije početka predavanja

Broj mjesta je ograničen, stoga molimo Vašu prijavu što prije.

Rok za prijavu je dva radna dana prije datuma održavanja.

Cijena: 600,00 kn (oslobođeno PDV-a prema čl. 39. st. 1. t. i) Zakona o PDV-u) po sudioniku, odnosno 79,64 eura po sudoniku (fiksni tečaj konverzije: 7,53450 za 1 euro).

Plaćanje naknade isključivo je po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svima prijavljenima po popunjenju skupine. U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja webinara.

Tehnički uvjeti za sudjelovanje

 • internetska veza
 • praćenje predavanja putem računala ili mobilnog uređaja (pametnog telefona ili tableta) uz pomoć slušalica ili zvučnika (slušalice su bolja opcija)
 • instalirana aplikacija Zoom na uređaju s kojeg će se pratiti webinar
 • ako se do sada niste koristili aplikacijom Zoom, preporučujemo da ju isprobate za video-sastanak barem dan prije.
 • Aplikaciju možete preuzeti ovdje
 • Uputa za instalaciju aplikacije Zoom je ovdje

Prijava za sudjelovanje

 • ispuniti prijavnicu uz obavijest o webinaru na našim mrežnim stranicama
 • navesti točnu e-adresu za svakog sudionika jer ćemo na te adrese dostaviti pozivnicu za sudjelovanje na webinaru
 • na dan održavanja, sat vremena prije početka, RRIF dostavlja pozivnice / poveznice za sudjelovanje na e-adrese svih prijavljenih sudionika
 • petnaestak minuta prije početka sudionici se prijavljuju za sudjelovanje na webinaru putem pozivnice / poveznice koju su dobili
 • sudionici prihvaćaju Opće uvjete za webinare objavljene ovdje.

Napomena za revizore

Radi priznavanja bodova molimo u prijavnici označite polje "Želim pisanu potvrdu o sudjelovanju na ovoj aktivnosti stalnoga stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora" i unesite svoj registarski broj revizora.
PRIJAVNICA za sudjelovanje na webinaru

E-pošta: rrif@rrif.hr / Faks: 01-4699-766
7. studenog 2022. webinar "Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma s primjerima iz prakse za računovođe i revizorska društva" bodovi ZA REVIZORE

Sigurnosna provjera: Upišite slovo koje nedostaje (naziv rijeke ili planine)

MEVEDNICA