Srednji tečaj HNB-a 31. prosinca 2015.

Datum: 04.01.2016, Ponedjeljak
Autor: Š.G.

Prema t. 11.11. HSFI-a 11 – Potraživanja kao spot tečaj za obračun potraživanja i obveza u valutama primjenjuje se srednji tečaj HNB-a na zadnji dan obračunskog razdoblja (31. prosinca 2015.). Također prema čl. 45. st. 3. Zakona o deviznom poslovanju (Nar. nov br. 96/03. do 76/13.) srednji tečaj Hrvatske narodne banke za strana sredstva plaćanja koristi se za iskazivanje potraživanja i obveza prema inozemstvu te za potrebe statistike.

U nastavku se prikazuje tečajna lista koju je HNB objavio na taj dan.

TEČAJNA LISTA BROJ: 251
Tečajevi iz ove liste  primjenjuju  se od 31.12.2015.
Tečajevi u kunama - kn

Povratak na vijesti