RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sredstva zajedničke pričuve

Predmet: Zajednička pričuva je imovina odvojena od imovine bilo kojeg od suvlasnika, ali i od imovine upravitelja zgrade.

Broj presude: Gž-9534/15-5, od 10. travnja 2018.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Prema članku 768. ZOO o obavljenom poslu nalogoprimac je dužan položiti račun i predati bez odugovlačenja nalogodavcu sve što je primio na temelju obavljanja povjerenih mu poslova, bez obzira je li ono što je primio za nalogodavca bilo dugovano ovome ili ne. Naime, nalogodavac ne može zadržati ono što je eventualno primio, a nije bilo dugovano, nego je dužan nalogodavcu prenijeti sve što je pribavio. 
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)