Standardizirane bilješke za mikro i male poduzetnike

Datum: 07.07.2023, Petak
Autor: T.C.F.

Mikro i mali poduzetnici sastavljaju bilješke uz financijske izvještaje sukladno zahtjevima t. 1.42. HSFI-ja 1 – Financijski izvještaji. Izmjene i dopune HSFI-ja 1 koje sadrže te zahtjeve objavljene su u Odluci o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (Nar. nov., br. 105/20.) i primjenjuju se od 2021. godine (za izvještajna razdoblja koja su započela 1. siječnja 2021. godine ili kasnije. U toj Odluci definirane su i informacije koje mikro i mali poduzetnici ne primjenjuju. Navedene izmjene i dopune obavljene su radi usklađivanja zakonodavnoga računovodstvenog okvira Republike Hrvatske s odredbama računovodstvene Direktive 2013/34/EU u dijelu koji se odnosi na objavljivanje informacija u bilješkama uz godišnje financijske izvještaje.

U 2022. godini objavljene su izmjene i dopune te Odluke (Nar. nov., br. 150/22.) u kojoj su dodatno pojašnjenje te odredbe. Nakon donošenja tih Odluka, Odbor standarde financijskog izvještavanja (dalje: Odbor) pratio je njihovu primjenu u poslovnoj praksi putem javne objave godišnjih financijskih izvješća te je utvrdio da mikro i mali poduzetnici nejednako i nekonzistentno sastavljaju bilješke uz financijske izvještaje. Iz navedenog razloga, Odbor je u izradio i objavio prijedlog standardiziranih bilješki za mikro i male poduzetnike koji je sada i usvojen. Navedeni standardizirani oblik bilješki sastavljen je kao preporuka odnosno ne postoji zakonska obveza primjene tog standardiziranog formata bilješki.

Navedene bilješke objavljene su na internetskim stranicama Odbora (www.osfi.hr), a može ih se preuzeti ovdje.

Povratak na vijesti