Statističko izvješće HNB-u o prihodima i rashodima za 2020. godinu

Datum: 26.01.2021, Utorak
Autor: N.D.

U određenim okolnostima trgovačka društva trebaju o razmjeni usluga s inozemstvom izvijestiti HNB.

Ovim statističkim istraživanjem obuhvaćena su trgovačka društva koja sudjeluju u razmjeni usluga s nerezidentima. Obveznici dostavljanja Godišnjeg izvješća o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom ne biraju se u uzorak već samoinicijativno dostavljaju izvješća ako zadovolje jedan od sljedećih kriterija: 1) ukupni su godišnji prihodi od usluga obavljenim nerezidentima najmanje 750.000 HRK (kuna) ili 2) ukupni su godišnji rashodi po uslugama koje su obavili nerezidenti najmanje 1.000.000 HRK (kuna)

Obveze podnošenja Godišnjeg izvješća oslobođeni su obveznici dostavljanja Mjesečnog ili Tromjesečnog izvješća.

Rok za dostavljanje obrasca je 31. siječnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu. Stoga se ona za 2020. godinu treba predati do 1. veljače 2021.

Detaljnije o ovogodišnjem izvještavanju može se pročitati u RRiF – u br. 1/21.

Povratak na vijesti