Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2022. godinu

Datum: 23.03.2023, Četvrtak
Autor: N.D.

Naručitelji moraju i ove godine za prethodnu godinu izraditi statističko izvješće o javnoj nabavi. Oni ga dostavljaju putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJNRH, https://eojn.nn.hr ) najkasnije do 31. ožujka 2023. godine. Ovo izvješće dostavljaju i oni naručitelji koji su primjenjivali samo jednostavne nabave (tzv. bagatelne nabave). Svote koje se odnose na jednostavne nabave grupiraju se u skupine roba, radova i usluga, sve bez PDV –a. Pri tome nije bitno je li riječ o jednostavnim nabavama kojih je procijenjena vrijednost predmeta nabave do ili preko 20.000,00 kn. Naime, u vrijednost predmeta nabave se prema odredbama propisa iz ovog područja ne uključuje (ulazni) porez na dodanu vrijednost.

Nadležno tijelo (Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za trgovinu i politiku javne nabave) objavilo je na svojim mrežnim stranicama Uputu o sadržaju i dostavljanju godišnjih izvješća za 2022. godinu (Uputa o sadržaju i dostavljanju godišnjih izvješća > Javna nabava).

Povratak na vijesti