Status određenog i dodijeljenog osobnoga identifikacijskog broja diplomata nakon isteka diplomatske misije u Republici Hrvatskoj

Datum: 09.04.2024, Utorak
Klasa: 410-01/24-01/650
Davatelj: Porezna uprava

Obratili ste nam se s upitom o tome koji je status određenog i dodijeljenog osobnoga identifikacijskog broja (dalje: OIB) diplomata nakon isteka diplomatske misije u Republici Hrvatskoj.

U nastavku dostavljamo odgovor.

U skladu s odredbama Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine, broj 60/08, dalje: Zakon) i Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine, broj 1/09, 117/10, 125/13, 31/15, 1/17, 6/20, 44/21, dalje: Pravilnik), OIB je stalna i obvezna oznaka svake osobe u pravnom sustavu Republike Hrvatske.

Odredbom članka 5. stavka 1. Zakona propisano je da su obveznici OIB-a kojima se određuje i dodjeljuje OIB hrvatski državljani, pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske i strane fizičke i pravne osobe kod kojih je nastao povod za praćenje na području Republike Hrvatske.

Isto tako, odredbom članka 40. stavka 1. točke 2. Pravilnika propisano je kako status određenog i dodijeljenog OIB-a može biti aktivan, neaktivan i poništen. Odredbom stavka 2. istog članka Pravilnika propisano je kako obveznik broja u Evidenciji OIB ima oznaku aktivnog statusa sve do evidentiranja podataka iz članka 27. Pravilnika, kada njegov status postaje neaktivan.

Obzirom da se u ovom slučaju radi o diplomatima kojima je dodijeljen OIB od strane Ministarstva financija, Porezne uprave, a mandat diplomatske misije ističe, određeni i dodijeljeni OIB ostaje aktivan bez obzira na prestanak diplomatske misije u Republici Hrvatskoj te sukladno navedenim zakonskim odredbama ne postoji obveza promjene njegova statusa.

Povratak na mišljenja