Stjecanje bez osnove


Predmet: Pravilan je zaključak da su novčana sredstva naplaćena u korist tuženika i prešla u njegovu imovinu na temelju pravomoćne i ovršne sudske odluke. Predmetna odluka nije u međuvremenu pravomoćno ukinuta, preinačena ili stavljena izvan snage, čime bi ta osnova stjecanja otpala, pa stjecanje na strani tuženika nije bez osnove.

Broj presude: 6 Gž-218/2020-2, od 16. lipnja 2021., od 20.07.2021

Sud: Županijski sud u Dubrovniku

Odredbom članka 1111 stavak 1 Zakona o obveznim odnosima Narodne novine broj 35 05 41 08 125 11 i 78 15 u daljnjem tekstu ZOO propisano je da kad dio imovine neke osobe na bilo koji način prijeđe u imovinu druge osobe a taj prijelaz nema osnove u nekom pravnom poslu odluci suda odnosno druge nadležne vlasti ili zakonu stjecatelj je dužan vratiti ga odnosno ako to nije moguće naknaditi vrijednost postignute koristi dok je odredbom stavka 3 istog članka propisano da obveza vraćanja odnosno nadoknade ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu