Stjecanje bez osnove


Predmet: Polazeći od utvrđenja da je na temelju rješenja Vrhovnog suda RH ukinuta nižestupanjska odluka na temelju koje je provedena ovrha, otpala je pravna osnova na temelju koje je tuženiku pripadao taj iznos i time je nastala obveza povrata tog iznosa tužitelju.

Broj presude: Rev 642/2018-2, od 25. kolovoza 2021., od 13.06.2022

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sud prvog stupnja je utvrdio a ta je utvrđenja prihvatio i sud drugog stupnja da je presuda Županijskog suda u Zagrebu broj Gžr 1300 07 od 2 prosinca 2008 kojom je potvrđena presuda Općinskog suda u Zagrebu broj Pr 6281 02 24 od 19 veljače 2007 temeljem kojih presuda je ovdje tuženik kao ovrhovoditelj naplatio tim odlukama dosuđeni iznos ukinuta rješenjem Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj Revr 1697 09 od 13 travnja 2011 te je predmet vraćen sudu drugog stupnja na ponovno suđenje da je nakon ukidne odluke revizijskog suda Županijski sud u Zagrebu presudom broj Gžr 1537 11 od 29 studenoga 2011 preinačio presudu Općinskog suda u Zagrebu broj Pr 6281 02 24 od 19 veljače 2007 i odbio tužbeni zahtjev tužitelja u cijelosti ovdje tuženika da je u ovršnom postupku koji se vodio pred Općinskim građanskim sudom u Zagrebu pod brojem Ovrpl 4244 09 po prijedlogu ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu