RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Stjecanje prava služnosti

Predmet: Kada je riječ o stjecanju prava služnosti prije stupanja na snagu ZOVO-a tj. prije 1. rujna 1980. tada se primjenjuju pravna pravila Općeg građanskog zakonika. Prema paragrafu 481 OGZ-a pravo služnosti stjecalo se upisom u zemljišne knjige.

Broj presude: Gž-192/2017-2, od 14. studenog 2018.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Dakle, u situaciji kada je riječ o stjecanju prava služnosti prije stupanja na snagu ZOVO-a tj. prije 1. rujna 1980. tada se primjenjuju pravna pravila Općeg građanskog zakonika koja se primjenjuju temeljem Zakona o načinu i primjeni pravnih pravila donesenih prije 6. travnja 1941. (Nar. nov., br. 73/91.). Tužitelj nije dokazao da je stupio u posjed prava služnosti predmetne nekretnine.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)