Stjecanje prava vlasništva


Predmet: Suvlasnik može u postupku zahtijevati utvrđenje prava vlasništva jednog točno određenog dijela nekretnine za cijelo.

Broj presude: Gž-269/2019-2, od 19. svibnja 2020., od 13.07.2020

Sud: Županijski sud

Naime u situaciji kada je nesporno da se tužitelj osobno i putem svojih prednika nalazi u samostalnom posjedu sporne nekretnine u točno određenom dijelu za koje traži utvrđenje prava vlasništva odnosno suvlasništva sasvim su neosnovani prigovori tuženika da se tužitelj ne nalazi u samostalnom posjedu utuženog dijela nekretnine Na temelju nalaza geodetskog vještaka točno je utvrđeno što se i u kojoj površini nalazi u posjedu tužitelja a tužitelj niti ne traži ono što nije u njegovom posjedu dakle ne traži ono na čemu nema uspostavljen samostalan i isključiv posjed Tužitelj svoj zahtjev temelji na činjenici da je u samostalnom posjedu točno određenog dijela predmetne nekretnine pa slijedom toga uz ispunjenje ostalih općih uvjeta za stjecanje prava vlasništva dosjelošću osnovano može zahtijevati utvrđenje prava vlasništva samo na tako točno određenom dijelu slijedom čega je tužbenim zahtjevom i tražio utvrđenje točno određenog suvlasničkog dijela a zatim je i točno opisao u čemu se taj suvlasnički dio sastoji a za koji suvlasnički dio tako pravilno identificiran je dokazao da je stečen dosjelošću Drugim riječima ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu