Stjecanje prava vlasništva


Predmet: Dakle, tužiteljica još nije postala vlasnica predmetne nekretnine temeljem Ugovora o doživotnom uzdržavanju, pa je ona ovlaštena tražiti utvrđenje da je pravo vlasništva stekla na originarni način – građenjem.

Broj presude: Gž-1290/2021-2, od 11. studenog 2021., od 10.01.2022

Sud: Županijski sud u Varaždinu

Prvostupanjski sud zaključuje da je tužiteljica stekla pravo vlasništva građenjem na predmetnoj nekretnini u smislu odredbi čl 152 i 153 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima NN br 91 96 68 98 137 99 22 00 73 00 114 01 79 06 141 06 146 08 38 09 153 09 143 12 152 14 81 15 pročišćeni tekst i 94 17 ispravak dalje ZV slijedom čega prihvaća tužbeni zahtjev tužiteljice Sukladno odredbi čl 153 ZV a ako je vlasnik zemljišta znao za građenje a nije bez odgode zabranio daljnju gradnju poštenom graditelju zemljišna čestica sa zgradom koja je na njoj izgrađena pripada graditelju a prijašnji vlasnik zemljišta ima samo pravo zahtijevati naknadu tržišne vrijednosti zemljišta Tuženica navodima žalbe ne dovodi u sumnju utvrđenje prvostupanjskog suda da je znala da tužiteljica gradi kuću svojim sredstvima i da se tome nije protivila već je naprotiv s tom gradnjom ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu