Stjecanje prava vlasništva dosjelošću na suvlasničkom dijelu nekretnine


Predmet: Ne može se zahtijevati utvrđenje prava suvlasništva razmjerno utvrđenoj površini zemljišta.

Broj presude: Gž-4138/2020-3, od 10. veljače 2023. , od 11.05.2023

Sud: Županijski sud u Rijeci

17 Vlasništvo je definirano kao stvarno pravo na određenoj stvari koje ovlašćuje svoga nositelja da s tom stvari i koristima od nje čini što ga volja te da svakoga drugoga od toga isključi ako to nije protivno tuđim pravima ni zakonskim ograničenjima čl 30 ZV Suvlasništvo s druge strane definirano je kao vlasništvo više osoba na nekoj stvari tako da svakoj osobi pripada dio tog vlasništva računski određen razmjerom prema cijelom pravu vlasništva te stvari čl 36 st 1 ZV a U postupku je utvrđeno da bi bile ispunjene pretpostavke za stjecanje prava vlasništva dosjelošću točno određenog i fizički omeđenog dijela sporne nekretnine ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu