Stjecanje prava vlasništva na planinarskom domu / načelo jedinstva nekretnine


Predmet: Nije osnovan zahtjev usmjeren samo na utvrđenje prava vlasništva na objektu jer zgrada (planinarski dom) ne može biti samostalni objekt prava vlasništva već samo kao dio nekretnine.

Broj presude: Gž-3899/2022-2, od 17. siječnja 2023. , od 22.03.2023

Sud: Županijski sud u Zagrebu

Predmet spora je zahtjev za utvrđenje vlasništva na nekretnini koje je tužitelj izvanknjižni vlasnik objekta Planinarski dom Odlukom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja 7 Predmet ovog postupka je utvrđenje da je tužitelj izvanknjižni vlasnik objekta Planinarski dom G 8 Prvostupanjski sud utvrđuje da je za zahtjev za utvrđenjem vlasništva pasivno legitimiran onaj tko je upisan kao vlasnik te nekretnine u zemljišne knjige i to sukladno odredbi čl 40 Zakona o zemljišnim knjigama Narodne novine broj 91 96 68 98 114 01 100 04 107 07 i 152 08 dalje ZZK Kako niti u vrijeme podnošenja tužbe 2001 niti u vrijeme kada je donijeta presuda tuženik nije bio upisan kao vlasnik predmetne nekretnine već je to Republika Hrvatska koja nije stranka u postupku prihvaća prigovor promašene pasivne legitimacije 9 Jednako tako ukoliko je tužitelj kako to tvrdi stekao pravo vlasništva temeljem zakona niti tada njegov zahtjev ne bi bio osnovan čl 129 ZZK a s obzirom da se radilo o društvenom vlasništvu sa titularom prava korištenja slijedom čega bi pasivno legitimirana bila Republika Hrvatska a nikako ne G Z koji nikada nije bio upisan kao zemljišnoknjižni vlasnik 10 Nadalje sud ne prihvaća navode tuženika da je vlasnik predmetne nekretnine na temelju Zakona o športu i na temeljem Zaključka o preuzimanju športskih objekata i drugih ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu