Stjecanje služnosti


Predmet: Služnost se ne može steći na temelju pisanog ugovora koji nije realiziran kad nije izvršen upis u zemljišne knjige. Naime, taj upis ima konstitutivan karakter za stjecanje prava stvarne služnosti pravnim poslom.

Broj presude: Rev 3003/2015-2, od 15. rujna 2021., od 13.06.2022

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Tijekom postupka utvrđeno je da je tužitelj vlasnik nekretnine čest zem upisane u zk ul k o P u naravi zgrade s garažom dvorištem i kaminom ukupne površine 1027 m2 za cijelo da je tuženik vlasnik nekretnine čest zem upisane u zk ul k o P u naravi zgrade s cisternom i oranice ukupne površine 1877 m2 za cijelo da čest zem nove izmjere odgovara čest zem stare izmjere dok čest zem nove izmjere odgovara čest zem stare izmjere da su stranke ugovorom o uređenju međuvlasničkih odnosa na nekretninama ovjerenim kod javnog bilježnika D K iz B M pod poslovnim brojem OV 2860 00 od 07 srpnja 2000 ugovorile da tužitelj i njegova supruga imaju pravo služnosti puta širine 3 m sa izgrađene dvije betonske staze koji vodi od postojeće ulazne kapije pa do zemljišta koje prema istom ugovoru pripada njima a što se odnosi na spomenutu nekretninu čest zem k o P Nadalje da isti imaju pravo služnosti korištenja vode iz cisterne za vodu putem izgrađenih vodovodnih priključaka a koja se nalazi na južnoj strani nekretnine u vlasništvu tuženika i njegove supruge Konačno da tužitelj i njegova supruga imaju pravo služnosti postavljenih vodovodnih i električnih instalacija preko zemljišta u vlasništvu tuženika i njegove supruge da su istim ugovorom stranke ugovorile da tuženik i njegova supruga imaju pravo služnosti prolaza i provoza automobilom preko nekretnine u vlasništvu ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu