RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Stjecanje vlasništva na temelju kupoprodajnog ugovora

Predmet: Pravo vlasništva stječe se upisom u zemljišne knjige.

Broj presude: Gž-767/2018-2, od 6. prosinca 2018.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Budući na predmetnoj nekretnini posjedovni prednici A. i M. P., N. i M. M. te R. i M. H. nikad nisu bili vlasnici ni kao takvi bili upisani u zemljišne knjige, tužiteljica nije na temelju kupoprodajnog ugovora stekla valjani pravni osnov za uknjižbu svog prava vlasništva.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)