Stjecanje vlasništva temeljem zaključka o dosudi


Predmet: Ukidanje ili preinaka rješenja o ovrsi poslije pravomoćnosti rješenja o dosudi ne utječe na pravo vlasništva kupca stečenog u skladu s odredbom čl. 101. Ovršnog zakona.

Broj presude: Rev 5243/2019-2, od 7. prosinca 2022. godine, od 11.05.2023

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Predmet spora zahtjev je na utvrđenje ništavosti i da je bez pravnog učinka ugovor o zajmu kojeg su sklopili tužitelji kao hipotekarni dužnici zahtjev za izdavanje tabularnih isprava i predaju u posjed te na utvrđenje da tužiteljice zbog nedostataka u punomoćima prilikom sklapanja tog ugovora nisu strane ugovora Tražbina zajmodavca bila je osigurana hipotekom na stanu u vlasništvu II tužiteljice Zajmodavac je pokrenuo ovršni postupak radi naplate tražbine te je u tom postupku zajmodavac kupio predmetnu nekretninu nekretnina je bila uknjižena u korist zajmodavca na temelju zaključka suda Presudom suda utvrđen je ništavim sporni ugovor o zajmu 10 Obzirom na takva činjenična utvrđenja sud prvog stupnja prihvatio je kao osnovan zahtjev tužiteljica za utvrđenje navedenog ugovora ništavim i da ne proizvodi pravne učinke pozivajući se pri tom na odredbe čl 103 Zakona o obveznim odnosima Narodne novine broj 53 91 73 91 111 93 3 94 7 96 112 99 88 01 35 05 41 08 78 15 dalje ZOO a na temelju utvrđenja da obzirom je on plaćen u stranoj valuti a sve ugovorne strane tako i 1 tuženik imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj da je sklopljen protivno odredbi čl 15 Zakona o deviznom poslovanju ''Narodne novine'' broj 96 03 te čl 4 i 8 Odluke o plaćanju i naplati u stranim sredstvima plaćanja Hrvatske narodne banke ''Narodne novine'' broj 115 05 Pri tome je sud prvog stupnja kao neosnovan odbio zahtjev ranije 2 tužiteljice za izdavanje tabularne isprave podobne za brisanje prava vlasništva na stanu obrazlažući pri tom i da je prednik tuženik navedenu nekretninu kupio u sudskom ovršnom postupku odnosno ista mu je u navedenom postupku i dosuđena 11 Međutim sud ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu