Stjecanje vlasništva za korist udruga


Predmet: Udruga koja je pravni slijednik bivše društvene organizacije nastavlja koristiti nekretnine na kojima je njegov prednik imao pravo raspolaganja ili korištenja, s tim da ih se ne može dati u zakup ili na bilo koji drugi način opteretiti niti ih prodati ili na bilo koji drugi način otuđiti.

Broj presude: ev-x 313/2015-2, od 01. lipnja 2021, od 11.10.2021

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Prvostupanjski sud polazeći od navedenih utvrđenja da je tužitelj na temelju kupoprodajnog ugovora 21 ožujka 1963 stekao vlasništvo nekretnine te da je s tuženicom sklopio 23 rujna 1993 ugovor o najmu zakupu te nekretnine koje je vlasnik a s Uredom za upravljanje imovinom Republike Hrvatske odlučuje kao u stavku I II III i IV izreke prvostupanjske presude odbijajući pritom prigovore koje je istaknula i tuženica o pomanjkanju aktivne legitimacije i o promašenoj pasivnoj legitimaciji Nadalje djelomično prihvaća prigovor zastare tuženice za sva potraživanja zakupnine dospjela prije 22 siječnja 1996 pa u tom dijelu ukida platni nalog čl 451 st 3 ZPP Tijekom postupka i u reviziji tuženica tvrdi da upisom u Registar saveza i drugih oblika udruženja društvenih organizacija SR Hrvatske tužitelj više nije bio građanskopravna osoba koja je mogla biti nositelj prava vlasništva u granicama i pod uvjetom propisanim Zakonom o osnovnim vlasničkopravnim odnosima Narodne novine broj 53 91 i 91 92 već je bio društvenopravna osoba Prema Zakonu o društvenim organizacijama i udruženju građana Narodne novine broj 7 72 5 85 47 89 i 2 90 te pročišćeni tekst 100 90 člankom 19 st 1 pročišćenog teksta društvene organizacije mogu stjecati sredstva odnosno određena prava na sredstvima i tim sredstvima kao društvenim koristi za ostvarivanje svojih ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu