Što donose izmjene Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

Datum: 25.11.2021, Četvrtak
Autor: LJ.M.

Zakon o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Nar. nov. br. 126/21.) stupa na snagu 25. studenoga 2021. godine. Svrha izmjena Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Nar. nov., br. 85/15. – 126/21., dalje: ZUD) je omogućiti daljnje obavljanje ugostiteljske djelatnosti odnosno pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu (iznajmljivači) i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (OPG) u objektima za koja su izdana privremena rješenja s rokom važenja do 31. prosinca 2021. godine, te usklađivanje odredbi o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu s odredbama Direktive 2006/123/EZ.

Sva privremena rješenja važe do 31. prosinca 2024.

Svi ugostitelji, iznajmljivači i nositelji ili članovi OPG koji na dan stupanja na snagu ovoga ZUD-a obavljaju ugostiteljsku djelatnost, odnosno pružaju ugostiteljske usluge na temelju privremenog rješenja iz čl. 25. st. 1., čl. 34. st. 4. i 5. i čl. 39. st. 9. ZUD-a, nastavljaju obavljati ugostiteljsku djelatnost, odnosno pružati ugostiteljske usluge, najdulje do 31. prosinca 2024. Naime, prema ZUD-u ugostitelj, iznajmljivač odnosno vlasnik ili nositelj OPG, mora uz zahtjev za izdavanje rješenja za pružanje usluga priložiti i dokaz da građevina (objekt) u kojoj će se pružati usluge ispunjava uvjete sukladno Zakonu o gradnji (Nar. nov., br. 153/13. - 125/19.), kako bi nadležna upravna tijela mogla izdati rješenje za obavljanje djelatnosti u nezakonito izgrađenoj građevini. Stoga ugostitelji, iznajmljivači i OPG kojima su izdana privremena rješenja više ne bi imali pravnog temelja za legalno obavljanje ugostiteljske djelatnosti, odnosno pružanje ugostiteljskih usluga, budući da njih cca 15 000 objekta nije još uvijek nije ozakonjeno.

Dostava privremenog rješenja

Izmijenjena je i odredbe čl. 25. st. 4. ZUD-a, o dostavi privremenih rješenja izdanim ugostiteljima, te se primjerak izvršnog privremenog rješenja dostavlja:

  • mjesno nadležnoj područnoj jedinici tijela državne uprave nadležnog za poslove turističke inspekcije i poslove sanitarne inspekcije,
  • mjesno nadležnoj područnoj jedinici tijela državne uprave nadležnog za porezni sustav,
  • tijelu državne uprave nadležnom za poslove statistike te
  • nadležnom upravnom tijelu za izdavanje rješenja o izvedenom stanju koje će dostaviti nadležnom upravnom tijelu primjerak izvršnog rješenja kojim se odlučilo o zahtjevu za pokretanje postupka ozakonjenja nezakonito izgrađene građevine, a za ugostiteljske objekte u kojima se pruža usluga smještaja i turističkoj zajednici toga područja.

Prethodna suglasnost

Izmijenjen je čl. 15. st. 2. i čl. 39. st. 8. ZUD-a, jer se usklađuju sa čl. 38. st. 2. Zakona o sustavu države uprave (Nar. nov., br. 66/19.), kojim je propisano da se provedbeni propis (Pravilnik za minimalne uvjete koje donosi ministar) kojim se uređuje dio upravnog područja u djelokrugu drugog tijela državne uprave, donosi uz prethodnu suglasnost čelnika toga tijela, a ne više uz „prethodno mišljenje“.

Iznajmljivači mogu pružati samo uslugu doručka

Brisana je odredba čl. 30. st. 6. ZUD-a, kojom je bila propisana mogućnost pružateljima ugostiteljskih usluga u domaćinstvu (iznajmljivačima) da pružaju usluge polupansiona i pansiona ako u krugu 15 km cestovne linije od objekta u kojemu pružaju usluge nema objekta registriranog za pružanje ugostiteljske usluge pripremanja i usluživanja jela. Dakle, svi iznajmljivači moće će usluživati samo uslugu doručka, ali ne polupansiona i pansiona. Time je usklađena odredba o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu s odredbama Direktive 2006/123/EZ, na način da svi iznajmljivači pri pružanju usluge doručka gostima su u jednakom položaju.

Povratak na vijesti