Stomatološka poliklinika i pružanje usluga smještaja i transfera

Datum: 16.12.2019, Ponedjeljak
Klasa: 334-01/19-01/787
Davatelj: Ministarstvo turizma

Informaciju o uvjetima pod kojima stomatološka poliklinika koja je trgovačko društvo može pružati usluge smještaja u apartmanu koji se nalazi u sklopu stomatološke poliklinike te usluge transfera Člankom 4 st 1 Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti Nar nov br 85 15 121 16 99 18 i 25 19 propisano je da je ugostiteljska djelatnost u smislu toga Zakona pripremanje i usluživanje jela pića i napitaka i pružanje usluga smještaja Člankom 5 st 2 alinejom 2 cit Zakona propisano je da ugostiteljsku djelatnost pod uvjetima propisanim tim Zakonom za ugostitelja mogu obavljati i zdravstvene ustanove trgovačka društva za obavljanje zdravstvene djelatnosti i zdravstveni radnici sukladno posebnim propisima kojima je regulirana zdravstvena zaštita Člankom 19 st 1 cit Zakona propisano je da ugostitelj može obavljati ugostiteljsku djelatnost ako ishodi rješenje nadležnog ureda odnosno Ministarstva da ugostiteljski objekt ispunjava uvjete propisane tim zakonom i propisima donesenim na temelju toga Zakona Člankom 24 st 1 cit Zakona propisano je da će se rješenje o ispunjavanju propisanih minimalnih uvjeta izdati ugostitelju uz sljedeće uvjete da je registriran za obavljanje ugostiteljske djelatnosti da ima pravo korištenja poslovnim prostorom ili objektom da ugostiteljski objekt u kojem će se obavljati ugostiteljska djelatnost ispunjava uvjete propisane za određenu vrstu odnosno kategoriju ugostiteljskog objekta da ispunjava i druge uvjete propisane ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona da građevina koja je odnosno u kojoj je ugostiteljski objekt ispunjava uvjete sukladno posebnim propisima kojima se uređuje gradnja bez kojih prema tim propisima Ministarstvo ili nadležni ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja