Stopa zateznih kamata od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine

Datum: 05.01.2021, Utorak
Autor: Š.G.

Objavljena je prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih za razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima od 2,75 % prema kojoj se u skladu s čl. 29. st. 2. Zakona o obveznim odnosima izračunavaju stope zatezne kamate kako slijedi:

  • u odnosima iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava 7,75 %, a
  • u ostalim odnosima 5,75 %.

Navedenu prosječnu kamatnu stopu HNB je objavila u Nar. nov. br. 1/21.

U nastavku je pregled stopa zateznih kamata za drugo polugodište 2021. godine

Opis
Godišnja stopa zateznih kamata
Prema čl. 29. st. 2. ZOO-a*
Prema čl. 3. ZFiNP**
Od 1.1. do 30.6.2021.
Od 1.1. do 30.6.2021.
Ugovori između trgovaca

7,75 %

(2,75+5)

7,75 %

(2,75-3+8)

Ugovori između trgovaca i osoba javnog prava***

7,75 %

(2,75+5)

7,75%

(2,75-3+8)

Ostali odnosi****

5,75 %

(2,75+3)


*Zakon o obveznim odnosima

**Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

*** Osobe javnog prava su obveznici javne nabave (osim trgovačkih društava)

**** Ostali odnosi su odnosi između trgovaca i osoba javnog prava s jedne strane i građana s druge strane kao i građana međusobno. Ostali odnosi su i odnosi koji nisu ugovorni nego npr. proistječu iz zakonske obveze (zakonske kamate za poreze i doprinose).

Povratak na vijesti