Stopa zateznih kamata od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine

Objavljena je prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih za razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima od 2,75 % prema kojoj se u skladu s čl. 29. st. 2. Zakona o obveznim odnosima izračunavaju stope zatezne kamate kako slijedi:

  • u odnosima iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava 7,75 %, a
  • u ostalim odnosima 5,75 %.

Navedenu prosječnu kamatnu stopu HNB je objavila u Nar. nov. br. 1/21.

U nastavku je pregled stopa zateznih kamata za drugo polugodište 2021. godine

Opis
Godišnja stopa zateznih kamata
Prema čl. 29. st. 2. ZOO-a*
Prema čl. 3. ZFiNP**
Od 1.1. do 30.6.2021.
Od 1.1. do 30.6.2021.
Ugovori između trgovaca

7,75 %

(2,75+5)

7,75 %

(2,75-3+8)

Ugovori između trgovaca i osoba javnog prava***

7,75 %

(2,75+5)

7,75%

(2,75-3+8)

Ostali odnosi****

5,75 %

(2,75+3)


*Zakon o obveznim odnosima

**Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

*** Osobe javnog prava su obveznici javne nabave (osim trgovačkih društava)

**** Ostali odnosi su odnosi između trgovaca i osoba javnog prava s jedne strane i građana s druge strane kao i građana međusobno. Ostali odnosi su i odnosi koji nisu ugovorni nego npr. proistječu iz zakonske obveze (zakonske kamate za poreze i doprinose).

Povratak na vijesti