Stopa zateznih kamata od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine

Datum: 04.01.2022, Utorak
Autor: I.P.

U Narodnim novinama br. 1/22. objavljena je prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima. Za referentno razdoblje kamatna stopa iznosi 2,49 %.

Prema navedenoj kamatnoj stopi izračunavaju se stope zateznih kamata u skladu s čl. 29. Zakona o obveznim odnosima 35/05. - 126/21. te u skladu s čl. 3. i 12.a Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Nar. nov., br. 108/12. – 78/15.).

Visina godišnjih stopa zateznih kamata za razdoblje od 1. siječnja 2022. godine do 30. lipnja 2022. godine navedena je u tablici u nastavku.

Razdoblje Propis Ugovori između trgovaca Ugovori između trgovaca i osoba javnog prava (obveznika javne nabave) Ostali odnosi (za zakašenjenja u plaćanju javnih prihoda, građani međusobno, pravne osobe i građani i sl.
Od 1. 1. do 30. 6. 2022.

čl. 29.

ZOO-a

7,49 %

(2,49 + 5)

7,49 %

(2,49 + 5)

5,49 %

(2,49 + 3)

čl. 3.

ZFPiPN-a

7,49 %

(2,49 – 3 + 8)

7,49 %

(2,49 – 3 + 8)


Pregled stopa zateznih kamata iz ranijih razdoblja može se vidjeti ovdje.

Povratak na vijesti