Stranci kao osnivači trgovačkih društava u RH

Datum: 29.09.2021, Srijeda
Autor: H. V.

Mogu li stranci u RH osnivati trgovačka društva (d.o.o., j.d.o.o. i druga trgovačka društva)?

Strani državljani (i državljani EGP-a i državljani trećih zemalja) mogu slobodno osnivati trgovačka društva na području RH, pod jednakim uvjetima koji, u skladu s odredbama posebnih propisa, za osnivanje trgovačkog društva vrijede i za hrvatske državljane.

Međutim, iako strani državljani mogu slobodno osnivati trgovačka društva na području RH, ipak za strane državljane kao osnivače odnosno članove trgovačkog društva („vlasnike“) mogu postojati i određene dodatne obveze koje uglavnom proizlaze iz odredaba Zakona o strancima i Zakona o državljanima država članica EGP-a.

Tako državljanin treće zemlje koji želi obavljati rad („samozaposliti se“) u trgovačkom društvu koje je osnovao u RH, mora sklopiti ugovor o radu i pribaviti dozvolu za boravak i rad u RH. Za pribavljanje dozvole za boravak i rad moraju biti ispunjeni uvjeti iz čl. 113. st. 3. Zakona o strancima – između ostaloga, u osnivanje trgovačkog društva mora biti uloženo najmanje 200.000,00 kuna, u društvu moraju na neodređeno i puno radno vrijeme biti zaposlena najmanje tri hrvatska državljana uz propisanu plaću te mjesečna brutoplaća državljanina treće zemlje koji se samozapošljava u svom društvu mora iznositi najmanje 1,5 prosječne mjesečne bruto isplaćene plaće u RH prema posljednjem službeno objavljenom podatku.

Više o osnivanju trgovačkih društva od strane stranih državljana možete pročitati u članku Stranci kao osnivači trgovačkih društava u RH, koji je objavljen u časopisu RRiF br. 10/21., na str. 202.

Povratak na vijesti