Stupanje na snagu novog Zakona o zaštiti potrošača

Datum: 20.05.2022, Petak
Autor: H. V.

Podsjećamo da 28. svibnja 2022. godine stupa na snagu novi Zakon o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 19/22) te da do tada svi trgovci moraju svoje poslovanje uskladiti s odredbama novog zakona.

Jedna od najvažnijih novosti koju donosi novi zakon je vezana uz iskazivanje cijena prilikom najavljivanja i provođenja posebnih oblika prodaje (akcijska prodaja, rasprodaja, sezonsko sniženje, roba s greškom, roba kojoj istječe rok uporabe..). Naime, tijekom trajanja posebnog oblika prodaje robe, trgovac je obvezan istaknuti cijenu koju primjenjuje tijekom trajanja posebnog oblika prodaje i najnižu cijenu koju je trgovac primjenjivao za istu robu tijekom razdoblja od 30 dana prije provedbe posebnog oblika prodaje.

Nadalje, tijekom trajanja posebnog oblika prodaje usluga unutar poslovnih prostorija, trgovac je obvezan istaknuti cijenu koju primjenjuje tijekom trajanja posebnog oblika prodaje i najnižu cijenu koju je trgovac primjenjivao za istu uslugu tijekom razdoblja od 30 dana prije provedbe posebnog oblika prodaje, osim u slučaju oglašavanja usluga i sklapanja ugovora izvan poslovnih prostorija i ugovora sklopljenih na daljinu.

Dakle, prema novom zakonu, trgovac je obvezan primjenjivati pravilo o isticanju dvije cijene tijekom obavljanja posebnog oblika prodaje roba bilo u poslovnoj prostoriji bilo izvan poslovne prostorije odnosno na daljinu te bez obzira na duljinu trajanja takve prodaje te kod oglašavanja posebnog oblika prodaje. Pravilo o isticanju dvije cijene za usluge primjenjuje se samo kada se poseban oblik prodaje usluga provodi u poslovnoj prostoriji (kod posebnog oblika prodaje usluga na daljinu i izvan poslovne prostorije trgovca te pri oglašavanju, trgovac treba istaknuti samo cijenu koju primjenjuje tijekom trajanja posebnog oblika prodaje usluga).

U skladu sa Smjernicom za tumačenje i primjenu čl. 6.a. Direktive 98/6 EZ Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti potrošača prilikom isticanja cijena proizvoda ponuđenih potrošačima (SL C 526, 29. prosinca 2021.), sniženje cijena mora se predstaviti uz navedenu najnižu cijenu kao referentnu cijenu, na temelju koje se izračunava svako najavljeno postotno sniženje, bez obzira na to što je možda zadnja prodajna cijena robe bila viša od najniže cijene. Dakle, cijena koja se primjenjuje tijekom posebnog oblika prodaje mora biti niža od najniže cijene istog proizvoda u razdoblju od 30 dana prije početka provedbe posebnog oblika prodaje.

Više o načinu iskazivanja cijena možete pročitati u članku Isticanje cijena prema novom Zakonu o zaštiti potrošača, koji je objavljen u časopisu RRiF br. 5/22.

Povratak na vijesti