RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Stvarna nadležnost trgovačkog suda

Predmet: Prema Izvatku iz obrtnog registra utvrđeno je da je obrt tuženika prestao prije pokretanja konkretnog predmeta. Stoga, kako tuženik nije pravna osoba, obrtnik ili trgovac, jer gospodarsku djelatnost, ne obavlja samostalno u skladu s propisima o obrtu u konkretnom slučaju nisu ispunjene pretpostavke za stvarnu nadležnost trgovačkog suda.

Broj presude: Gr1 342/2019-2, 2. listopada 2019.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Kako se tuženik uputio u raspravljanje o glavnoj stvari podneskom od 29. listopada 2018. te da prije toga nije prigovorio nadležnosti Općinskog suda u Koprivnici sukladno odredbi čl. 15. st. 2. ZPP došlo je do ustaljenja nadležnosti Općinskog suda u Koprivnici koji se nije mogao rješenjem poslovni broj Povrv-78/18-7 od 29. studenog 2018. oglasiti stvarno i mjesno nenadležnim i predmet ustupiti Trgovačkom sudu u Zagrebu.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)