RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sudjelovanje umješača

Predmet: Parnične radnje umješača imaju za stranku kojoj se pridružio pravni učinak ako nisu u suprotnosti s njezinim radnjama.

Broj presude: Revt 571/16-2, od 25. siječnja 2017.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Umješač u reviziji ne dovodi u pitanje činjenična utvrđenja sudova (da je skupština vjerovnika donijela odluku o povlačenju tužbe, da je stečajni upravitelj postupajući sukladno toj odluci povukao zahtjev), niti zaključak suda da je podnošenje žalbe u suprotnosti s radnjama stranke na čijoj se strani u parnicu umiješao, niti kako bi nastavak parnice koristio tužitelju (podredno – njegovim vjerovnicima), a ni kako bi se to odrazilo na njegovu pravnu situaciju (prava „vlasnika“ stečajnog dužnika kao pravne osobe).
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)