RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sudska odluka kao temeljm razvrgnuća suvlasničke zajednice

Predmet: Rješenje suda kojim je uređen način faktičnog korištenja nekretnine (nacionaliziranog zemljišta) u smislu vršenja posjeda, a ne i u smislu upravljanja i korištenja stvari u suvlasništvu ne može biti temelj za razvrgnuće suvlasničke zajednice.

Broj presude: Gž-5194/17-2, od 12. veljače 2019.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Nadalje, da je prednica tuženika A. B. bila isključivi vlasnik sporne nekretnine i kao takva uknjižena u zemljišnim knjigama, da je tuženik temeljem ugovora o darovanju od 23.3.1994. uknjižen kao vlasnik sporne nekretnine, te da prednik tužiteljice Ž. B. nije bio uknjižen kao suvlasnik sporne nekretnine-kuće niti je bilo upisano njegovo pravo korištenja predmetne nekretnine u društvenom vlasništvu, te nije bio upisan ni kao korisnik kč.br. ___/3 u katastarskom operatu, odnosno da je predmetnim rješenjem u izvanparničnom postupku uređen samo način korištenja a ne i vlasništvo sporne nekretnine, pa to rješenje nije i ne može biti osnova za stjecanje prava vlasništva prednika tužiteljice na predmetnoj nekretnini. 
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)