Sudska praksa

Zajednička pričuva
Petak, 09.02.2024.
Županijski sud u Rijeci, Gž-1356/2022-2 od 12. rujna 2023. godine
Posjedovna zaštita / reklamni pano, nadležnost
Petak, 09.02.2024.
Županijski sud u Puli, Gž-146/2023-3 od 30. kolovoza 2023. godine
Sporezum o osiguranju novčane tražbine / bračna stečevina, načelo zaštite povjerenja u zemljišne knjige
Petak, 09.02.2024.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 4922/2019-2 od 9. svibnja 2023. godine
Pošteni / nepošteni posjednik nekretnine
Petak, 09.02.2024.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1292/2021-2 od 13. lipnja 2023. godine
Postavljanje fasade s vanjskom toplinskom energijom / susjedska prava
Petak, 09.02.2024.
Županijski sud u Karlovcu, Gž-339/2023-2 od 15. rujna 2023. godine
Pravo na dom / smetanje posjeda
Petak, 09.02.2024.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-2825/2022-2 od 29. lipnja 2023. godine
Brisanje zabilježbe tužbe
Petak, 09.02.2024.
Županijski sud u Vukovaru, Gž Zk-59/2023-2 od 23. lipnja 2023. godine
Opravdanje predbilježbe
Petak, 09.02.2024.
Županijski sud u Varaždinu, Gž Zk-210/2023-2 od 12. svibnja 2023. godine
Oznaka nekretnine u tabularnoj ispravi
Petak, 09.02.2024.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 362/2022-2 od 28. veljače 2023. godine
Ispravak pogrešnog upisa / prijepis zemljišne knjige
Petak, 09.02.2024.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev-1401/2018-2 od 17. siječnja 2023. godine
Privremeni zastupnik
Petak, 09.02.2024.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-731/2023-5 od 13. rujna 2023. godine
Pravni slijednici / materijalno pravna sukcesija
Petak, 09.02.2024.
Županijski sud u Varaždinu, Gž-657/2023-2 od 27. lipnja 2023. godine
Sklapanje sudske nagodbe nakon donošenja presude
Petak, 09.02.2024.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-2082/2023-2 od 23. svibnja 2023. godine
Poslovodstvo bez naloga
Petak, 09.02.2024.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1082/2022-2 od 7. lipnja 2023. godine
Stjecanje bez osnove / kunski krediti
Petak, 09.02.2024.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 953/2020-2 od 11. siječnja 2023. godine
Nedopuštenost ovrhe / izvanknjižno vlasništvo nekretnine
Petak, 09.02.2024.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-663/2022-6 od 23. svibnja 2023. godine
Nadogradnja stambenog objekta / nova stvar
Petak, 09.02.2024.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-1283/2023-2 od 6. lipnja 2023. godine
Pravni osnov stjecanja vlasništva
Petak, 09.02.2024.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-4162/2022-3 od 16. svibnja 2023. godine
Nedopuštenost ovrhe / izvanknjižno vlasništvo nekretnine
Petak, 09.02.2024.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-663/2022-6 od 23. svibnja 2023. godine
Stjecanje prava vlasništva na posebnom dijelu nekretnine / neupisana nekretnina
Petak, 09.02.2024.
Županijski sud u Puli, Gž-1382/2022-2 od 16. svibnja 2023. godine
Uporaba tuđeg zemljišta / postavljanje skele, aktivna legitimacija suvlasnika
Petak, 09.02.2024.
Županijski sud u Karlovcu, Gž-249/2023-2 od 10. svibnja 2023. godine
Prethodni ugovor
Petak, 09.02.2024.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-4174/2022-3 od 4. srpnja 2023. godine
Dvostruko otuđenje nekretnine
Petak, 09.02.2024.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1497/2019-3 od 10. svibnja 2023. godine
Poslovođa bez naloga / zastara
Petak, 09.02.2024.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev-x 1088/2017-2 od 26. travnja 2023. godine
Preinačenje tužbenog zahtjeva / zastara
Petak, 09.02.2024.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev.-50/2022-2, od 24. siječnja 2023.
Šteta nastala nezakonitim ili nepravilnim obavljanjem poslova državne uprave
Petak, 09.02.2024.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev-783/2022-2, od 3. studenoga 2022.
Utvrđivanje ništetnosti kupoprodaje nekretnina na elektroničkoj dražbi
Petak, 09.02.2024.
Županijski sud u Vukovaru, Gž-436/2020-4, od 9. svibnja 2023.
Stjecanje prava vlasništva dosjelošću
Petak, 09.02.2024.
Županijski sud u Karlovcu, Gž-58/2022-2, od 3. svibnja 2023.
Uznemiravanje prava vlasništva
Petak, 09.02.2024.
Županijski sud u Rijeci, Gž-1685/2022-4, od 17. svibnja 2023.
Poništenje ugovora o hipotekarnom zajmu
Petak, 09.02.2024.
Inozemna sudska praksa, C-520/21 Bank M. SA, od 15. lipnja 2023.
Osobna invalidnina / naknada štete
Petak, 09.02.2024.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-3888/2022-6 od 3. siječnja 2023.
Nepostojeći ugovori
Ponedjeljak, 26.06.2023.
Županijski sud u Splitu, Gž-808/2023-3, od 26. travnja 2023.
Tužba za izdavanje platnog naloga
Ponedjeljak, 26.06.2023.
Županijski sud u Varaždinu, Gž-1394/2021-2, od 2. studenoga 2022.
Zabilježba spora nije zapreka za upis promjene na nekretnini
Ponedjeljak, 26.06.2023.
Županijski sud u Varaždinu, Gž Zk-3617/2022-2, od 14. ožujka 2023.
Provedba prijavnog lista u zemljišnoj knjizi
Ponedjeljak, 26.06.2023.
Županijski sud u Zadru, Gž Zk-9/2022-2, od 4. travnja 2023. godine
Prijedlog za upis brisanja upisa na nekretnini
Ponedjeljak, 26.06.2023.
Županijski sud u Velikoj Gorici, Gž Zk-114/2022-2, od 27. ožujka 2023.
Zabilježba spora
Ponedjeljak, 26.06.2023.
Županijski sud u Velikoj Gorici, Gž Zk-115/2022-2, od 12. travnja 2023.
Provedba postupka povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora / stanje zemljišne knjige
Ponedjeljak, 26.06.2023.
Županijski sud u Puli, Gž Zk-14/2022-2, od 6. travnja 2023.
Pretpostavke za otvaranje pojedinačnog zemljišnoknjižnog ispravnog postupka
Ponedjeljak, 26.06.2023.
Županijski sud u Varaždinu, Gž Zk-80/2023-2, od 5. travnja 2023.
Pojedinačni zemljišnoknjižni ispravni postupak
Ponedjeljak, 26.06.2023.
Županijski sud u Bjelovaru, Gž Zk-5/2023-2, od 29. ožujka 2023.
Pasivna legitimacija / smetanje posjeda
Ponedjeljak, 26.06.2023.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2125/2019-2, od 15. prosinca 2022.
Odgovornost za naknadu štete
Ponedjeljak, 26.06.2023.
Županijski sud u Velikoj Gorici, Gž-405/2023-2, od 19. travnja 2023.
Naknada za nekretninu / rok zastare
Ponedjeljak, 26.06.2023.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-1877/2020-2, od 25. travnja 2023.
Regresna tužba / analiza alkohola u krvi
Četvrtak, 11.05.2023.
Županijski sud u Zagrebu, Gž- 3720/2022-2, od 5. prosinca 2023.
Pravni učinci zabilježbe spora
Četvrtak, 11.05.2023.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 117/2022-2, od 21. veljače 2023.
Stjecanje vlasništva temeljem zaključka o dosudi
Četvrtak, 11.05.2023.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 5243/2019-2, od 7. prosinca 2022. godine
Zapreka za ostvarivanje prava na zaštićeni najam
Četvrtak, 11.05.2023.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-2318/2021-2, od 22. studenoga 2022.
Pravo na naknadu za koristi u odnosu na posjednika nekretnine
Četvrtak, 11.05.2023.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-1859/2022-2, od 28. ožujka 2023.
Stjecanje prava vlasništva dosjelošću na suvlasničkom dijelu nekretnine
Četvrtak, 11.05.2023.
Županijski sud u Rijeci, Gž-4138/2020-3, od 10. veljače 2023.
Naknada za gradnju stambenog objekta na dijelu zemljišta bez pravne osnove
Četvrtak, 11.05.2023.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-2746/2022-3, od 14. ožujka 2023.