Sudska praksa

Nepostojeći ugovori
Ponedjeljak, 26.06.2023.
Županijski sud u Splitu, Gž-808/2023-3, od 26. travnja 2023.
Tužba za izdavanje platnog naloga
Ponedjeljak, 26.06.2023.
Županijski sud u Varaždinu, Gž-1394/2021-2, od 2. studenoga 2022.
Zabilježba spora nije zapreka za upis promjene na nekretnini
Ponedjeljak, 26.06.2023.
Županijski sud u Varaždinu, Gž Zk-3617/2022-2, od 14. ožujka 2023.
Provedba prijavnog lista u zemljišnoj knjizi
Ponedjeljak, 26.06.2023.
Županijski sud u Zadru, Gž Zk-9/2022-2, od 4. travnja 2023. godine
Prijedlog za upis brisanja upisa na nekretnini
Ponedjeljak, 26.06.2023.
Županijski sud u Velikoj Gorici, Gž Zk-114/2022-2, od 27. ožujka 2023.
Zabilježba spora
Ponedjeljak, 26.06.2023.
Županijski sud u Velikoj Gorici, Gž Zk-115/2022-2, od 12. travnja 2023.
Provedba postupka povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora / stanje zemljišne knjige
Ponedjeljak, 26.06.2023.
Županijski sud u Puli, Gž Zk-14/2022-2, od 6. travnja 2023.
Pretpostavke za otvaranje pojedinačnog zemljišnoknjižnog ispravnog postupka
Ponedjeljak, 26.06.2023.
Županijski sud u Varaždinu, Gž Zk-80/2023-2, od 5. travnja 2023.
Pojedinačni zemljišnoknjižni ispravni postupak
Ponedjeljak, 26.06.2023.
Županijski sud u Bjelovaru, Gž Zk-5/2023-2, od 29. ožujka 2023.
Pasivna legitimacija / smetanje posjeda
Ponedjeljak, 26.06.2023.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2125/2019-2, od 15. prosinca 2022.
Odgovornost za naknadu štete
Ponedjeljak, 26.06.2023.
Županijski sud u Velikoj Gorici, Gž-405/2023-2, od 19. travnja 2023.
Naknada za nekretninu / rok zastare
Ponedjeljak, 26.06.2023.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-1877/2020-2, od 25. travnja 2023.
Regresna tužba / analiza alkohola u krvi
Četvrtak, 11.05.2023.
Županijski sud u Zagrebu, Gž- 3720/2022-2, od 5. prosinca 2023.
Pravni učinci zabilježbe spora
Četvrtak, 11.05.2023.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 117/2022-2, od 21. veljače 2023.
Stjecanje vlasništva temeljem zaključka o dosudi
Četvrtak, 11.05.2023.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 5243/2019-2, od 7. prosinca 2022. godine
Zapreka za ostvarivanje prava na zaštićeni najam
Četvrtak, 11.05.2023.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-2318/2021-2, od 22. studenoga 2022.
Pravo na naknadu za koristi u odnosu na posjednika nekretnine
Četvrtak, 11.05.2023.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-1859/2022-2, od 28. ožujka 2023.
Stjecanje prava vlasništva dosjelošću na suvlasničkom dijelu nekretnine
Četvrtak, 11.05.2023.
Županijski sud u Rijeci, Gž-4138/2020-3, od 10. veljače 2023.
Naknada za gradnju stambenog objekta na dijelu zemljišta bez pravne osnove
Četvrtak, 11.05.2023.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-2746/2022-3, od 14. ožujka 2023.
Zastupanje u osiguranju
Četvrtak, 11.05.2023.
Županijski sud u Bjelovaru, Gž-18/2023-2, od 30. ožujka 2023.
Preinaka tužbenog zahtjeva / tijek zatezne kamate na preinačeni dio tužbenog zahtjeva
Četvrtak, 11.05.2023.
Županijski sud u Zagrebu, Gž- 4071/2022-3, od 17. siječnja 2023.
Početak zastare u odnosu na preinačeni tužbeni zahtjev / novi orijentacijski kriteriji Vrhovnog suda Republike Hrvatske
Četvrtak, 11.05.2023.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-1636/2021-2, od 14. ožujka 2023.
Tijek zatezne kamate / naknada štete
Četvrtak, 11.05.2023.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 373/2022-3, od 29. studenoga 2022.
Prvenstveni red upisa / zabilježba ovrhe
Četvrtak, 13.04.2023.
Županijski sud u Zagrebu, Gž Zk-98/2022-2, od 24. siječnja 2023.
Zabilježba tužbe radi pobijanja dužnikovih pravnih radnji
Četvrtak, 13.04.2023.
Županijski sud u Varaždinu, Gž Zk-215/2022-3, od 25. siječnja 2023.
Pretpostavke za ostvarenje pojedinačnog zemljišnoknjižnog ispravnog postupka
Četvrtak, 13.04.2023.
Županijski sud u Varaždinu, Gž Zk-32/2023-2, od 20. veljače 2023.
Prijedlog za zabilježbu prvenstvenog reda
Četvrtak, 13.04.2023.
Županijski sud u Velikoj Gorici, Gž Zk-446/2022-2, od 23. siječnja 2023.
Zajednički dijelovi zgrade
Četvrtak, 13.04.2023.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1595/2019-2, od 11. siječnja 2023.
Prestanak tražbine vjerovnika – brisanje založnog prava (zastara)
Četvrtak, 13.04.2023.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-1261/2021-4, od 7. ožujka 2022.
Prijenos tražbine i sredstava o osiguranju / založno pravo
Četvrtak, 13.04.2023.
Županijski sud u Velikoj Gorici, Gž Zk-13/2022-2, od 19. siječnja 2023.
Naknada za uporabu stambenog prostora
Četvrtak, 13.04.2023.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-505/2023-2, od 28. veljače 2023.
Brisovna tužba
Četvrtak, 13.04.2023.
Županijski sud u Velikoj Gorici, Gž Zk-425/2022-2, od 22. veljače 2023.
Zasnivanje prisilnog založnog prava / naplata poreznog duga
Četvrtak, 13.04.2023.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 188/2022-3, od 1. veljače 2023.
Odgovornost odvjetnika (čl. 19. ZOO-a)
Četvrtak, 13.04.2023.
Županijski sud u Šibeniku, Gž-967/2021-2, od 28. veljače 2023.
Upis u sudski registar promjena članova uprave i odredbi društvenog ugovora / ništetnost odluke skupštine društva
Srijeda, 22.03.2023.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1231/2021-7, od 14. rujna 2022.
Nije dopušten upis promjene prava vlasništva nakon što je upisana zabilježba pokretanja stečajnog postupka
Srijeda, 22.03.2023.
Županijski sud u Varaždinu, Gž Zk-608/2022-2, od 21. rujna 2022.
Postupak amortizacije (brisanje hipotekarne tražbine)
Srijeda, 22.03.2023.
Županijski sud u Velikoj Gorici, Gž Zk-289/2022-2, od 25. studenoga 2022.
Pojedinačni ispravni postupak
Srijeda, 22.03.2023.
Županijski sud u Zagrebu, Gž Zk-13/2022-2, od 15. studenoga 2022.
Pojedinačni ispravni postupak
Srijeda, 22.03.2023.
Županijski sud u Zagrebu, Gž Zk-633/2022-2, od 27. listopada 2022.
Zabilježba spora na temelju tužbe radi utvrđenja ništetnosti ugovora o kupoprodaji koji nije bio pravni osnov za upis knjižnog prava
Srijeda, 22.03.2023.
Županijski sud u Velikoj Gorici, Gž Zk-58/2021-2, od 5. listopada 2022.
Zabilježba spora na temelju tužbe radi utvrđenja ništetnosti ugovora o doživotnom uzdržavanju
Srijeda, 22.03.2023.
Županijski sud u Splitu, Gž Zk-34/2022-2, od 3. listopada 2022.
Prekid zemljišnoknjižnog postupka
Srijeda, 22.03.2023.
Županijski sud u Karlovcu, Gž Zk-31/2022-2, od 27. prosinca 2022.
Pretpostavke za pokretanje postupka za povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora
Srijeda, 22.03.2023.
Županijski sud u Velikoj Gorici, Gž Zk-432/2022-2, od 9. siječnja 2023.
Pokretanje pojedinačnog ispravnog postupka radi opravdanja upisa predbilježbe
Srijeda, 22.03.2023.
Županijski sud u Vukovaru, Gž Zk-26/2022-2, od 17. siječnja 2023.
Povrat u prijašnje stanje
Srijeda, 22.03.2023.
Županijski sud u Vukovaru, Gž Zk-4/2023-2, od 31. siječnja 2023.
Stjecanje prava vlasništva na planinarskom domu / načelo jedinstva nekretnine
Srijeda, 22.03.2023.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-3899/2022-2, od 17. siječnja 2023.
Obveza naknade štete osiguravajućeg društva
Srijeda, 22.03.2023.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 850/2022-2, od 25. listopada 2022.
Brisovna tužba
Srijeda, 22.03.2023.
Županijski sud u Splitu, Gž Zk-57/2022-2, od 23. siječnja 2023.
Odštetnopravni odnos nastao Zakonom o prestanku važenja Zakona o javnim ovršiteljima / ukidanje službe javnih ovršitelja
Srijeda, 22.03.2023.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 51/2022-2, od 4. listopada 2022.
Naknade zbog korištenja stana bez pravne osnove
Srijeda, 22.03.2023.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 3508/2019-2, od 15. prosinca 2022.