RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sudska zaštita članskih prava

Predmet: Član udruge može tražiti sudsku zaštitu u slučaju povrede njegovih prava utvrđenih statutom ili drugim pravilima udruge.

Broj presude: Gž-16/12-2, od 18. travnja 2012.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Prema pravnom shvaćanju ovog Suda, pretpostavka za podnošenje tužbe radi zaštite članskih prava, propisanih statutom udruge, u smislu članka 26. stavak1. ZU-a, je podnošenje pisanog upozorenja nadležnom tijelu ili skupštini udruge. S obzirom na to da tužitelj navodima iznesenim u tužbi, a niti dokumentacijom dostavljenom uz tužbu nije dokazao da je podnio pisano upozorenje nadležnom tijelu ili skupštini tuženika radi zaštite svojih članskih prava, pravilno je postupio prvostupanjski sud kad je tužbu odbacio kao nedopuštenu.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)