Sudski raskid ugovora o radu


Predmet: Sud prvog stupnja je kao dan prestanka radnog odnosa odredio dan kada je tužitelj zasnovao radni odnos sa novim poslodavcem. Sud prvog stupnja je, naime, utvrdio da je u postupku dokazano da tužitelj radne obveze nije povrijedio skrivljenim ponašanjem već zbog bolesti.

Broj presude: Gž R-729/2021-2, od 10. lipnja 2021., od 13.09.2021

Sud: Županijski sud u Zagrebu

U žalbenom stadiju postupka sporno je određivanje dana prestanka radnog odnosa kod sudskog raskida ugovora o radu Naime i tužitelj i tuženik su suglasni da se Ugovor o radu od 30 ožujka 2015 kojeg su sklopili tužitelj i tuženik sudski raskine ali je sporan dan prestanka radnog odnosa iz čl 125 st 1 Zakona o radu Narodne novine br 93 14 dalje ZR Tužitelj naime predlaže da se kao dan prestanka radnog odnosa odredi 1 lipanj 2018 kao dan kada je tužitelj zasnovao radni odnos kod drugog poslodavca dok tuženik smatra da bi se kao dan prestanka radnog odnosa trebao odrediti s 12 listopadom 2015 kao danom kada bi istekao otkazni rok u slučaju da je ugovor o radu otkazan osobno uvjetovanim otkazom Sud prvog stupnja je pobijanom međupresudom kao dan prestanka radnog odnosa odredio 1 lipanj 2018 tj dan kada je tužitelj zasnovao radni odnos sa novim poslodavcem Sud prvog stupnja je naime utvrdio da ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu