RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sudski raskid ugovora o radu i smrt radnika

Predmet: U slučaju da sud nađe zahtjev (za sudski raskid ugovora o radu) osnovanim s danom koji predlaže poslodavac, ili bilo kojim drugim danom koji prethodi smrti radnika, ugovor o radu bi prestao tim sudskim raskidom, a ne smrću radnika.

Broj presude: Rev 2691/2018-2, od 11. ožujka 2020.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

U slučaju da sud nađe taj zahtjev osnovanim s danom koji predlaže poslodavac, ili bilo kojim drugim danom koji prethodi smrti radnika, ugovor o radu bi prestao tim sudskim raskidom, a ne smrću radnika. Budući da se ne radi o pravima koja ne bi prelazila na nasljednike radnika s kojim je tužitelj imao zaključen ugovor o radu, to je tužitelj u odnosu na nasljednike radnika mogao staviti sve one zahtjeve koje je mogao postaviti i u odnosu na njihovog pravnog prednika.Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)