Suposjed nekretnine zakonskog nasljednika


Predmet: Smrću ostavitelja sva njegova prava, uključujući i posjed stvari, prelaze na njegove nasljednike te isti sačinjavaju nasljedničku zajednicu.

Broj presude: Gž-1772/2022-2, od 27. listopada 2022., od 10.02.2023

Sud: Županijski sud u Splitu

Prema odredbi članka 129 stavka 1 Zakona o nasljeđivanju Narodne novine broj 48 03 163 03 i 35 05 u daljnjem tekstu ZN u času ostaviteljeve smrti nasljednik stječe nasljedno pravo i na njega po sili zakona prelazi ostavina umrle osobe te time postoje njegovo nasljedstvo Nadalje prema odredbi članka 42 stavka 1 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Narodne novine broj 91 96 68 98 137 99 22 00 73 00 114 01 79 06 141 06 146 08 38 09 153 09 143 12 u daljnjem tekstu ZV svim suvlasnicima pripada pravo na suposjed stvar ali oni mogu odlučiti da će međusobno podijeliti posjed stvari i ili izvršavanje svih ili nekih vlasničkih ovlasti u pogledu stvari Smrću ostavitelja sva njegova prava uključujući i posjed stvari prelaze na njegove nasljednike te isti sačinjavaju nasljedničku zajednicu sukladno odredbi članka 141 ZN a dok se pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju ne rasporedi ostavina na nasljednike Prema odredbi članka 1111 stavka 1 Zakona o obveznim odnosima Narodne novine broj 35 05 41 08 125 11 ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu