Suvlasništvo nekretnine


Predmet: U konkretnom slučaju, suvlasnik stana osnovao je, u korist tuženika, osobnu služnost prava stanovanja u odnosu na predmetnu nekretninu, protivno odredbi ZVDSP-a, obzirom da za isto nije imao potrebnu suglasnost tužiteljice, kao drugog suvlasnika. Dakle, suprotno zaključku prvostupanjskog suda, prema postojećem zemljišnoknjižnom stanju, tuženici nemaju valjanu pravnu osnovu za korištenje predmetnoga stana.

Broj presude: 40 Gž-4807/19-2, od 31. prosinca 2019., od 11.05.2020

Sud: Županijski sud

Nije sporno da su tužiteljica i M S suvlasnici u jednakim omjerima predmetne nekretnine te da su tuženici suposjednici predmetne nekretnine po dozvoli M S a bez suglasnosti tužiteljice Prema odredbama čl 39 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Narodne novine br 91 96 68 98 137 99 22 00 73 00 114 01 79 06 141 06 i 146 08 dalje u tekstu ZVDSP svaki suvlasnik ima pravo sudjelovati u odlučivanju o svemu što se tiče stvari koja je u suvlasništvu upravljanje stvarju zajedno s ostalim suvlasnicima Kad je neki suvlasnik poduzeo posao glede suvlasničke stvari bez potrebne suglasnosti ostalih primjenjuju se pravila o poslovodstvu bez naloga Prema odredbama čl 41 ZVDSP a za poduzimanje poslova koji premašuju okvir redovitog upravljanja naročito promjena namjene stvari veći popravci dogradnja nadogradnja preuređenje otuđenje cijele stvari davanje cijele ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu