Tarifne oznake Kombinirane nomenklature Carinske tarife za plinska ulja

Datum: 31.05.2016, Utorak
Klasa: 410-19/16-03/505
Davatelj: Carinska uprava

Upit u kojem navodite da su plinska ulja za koja iskazujete interes razvrstana pod tarifnim oznakama KN 2710 19 43 2710 19 46 2710 19 47 i 2710 19 48 a ne kao prije pod tarifnim oznakama KN 2710 19 41 2710 19 45 i 2710 19 49 te da u cilju izdavanja suglasnosti sukladno Uredbi o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s trećim zemljama za određenu robu Nar nov br 47 14 i 62 15 trebate u zahtjevu za izdavanje suglasnosti navesti točnu tarifnu oznaku energenta za kojeg tražite suglasnost a to je također potrebno učiniti i u zahtjevu za izmjenu dopunu trošarinskog odobrenja u odnosu na označavanje plinskog ulja u trošarinskom skladištu Pri tome se pozivate na dopis Carinske uprave pod gornjim brojem U čl 83 st 1 Zakona o trošarinama Nar nov br 22 13 32 13 81 12 100 15 i 120 15 propisano je da su vrste energenata i električna energija kao trošarinski proizvodi određeni tarifnim oznakama Kombinirane nomenklature Carinske tarife sukladno čl 2 t 5 Direktive 2003 96 EZ ili ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja