Tečajna lista na dan 31. prosinca 2020.

Datum: 04.01.2021, Ponedjeljak
Autor: I.P.

Svote u poslovnim knjigama, godišnjim financijskim izvještajima, godišnjim konsolidiranim financijskim izvještajima, godišnjim izvješćima, konsolidiranim izvješćima i druge financijske informacije prema čl. 26. st. 2. Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 78/15. – 47/20.) izražavaju se u kunama.

Kada je riječ o potraživanjima, a sukladno t. 11.36. HSFI-ja 11 – Potraživanja, te o obvezama u stranoj valuti, također se zahtjeva iskazivanje primjenom spot tečaja na datum bilance (u pravilu 31. XII.) odnosno srednjeg tečaja HNB-a.

Primjenu srednjeg tečaja HNB-a propisuje i Zakon o deviznom poslovanju (Nar. nov., br. 96/03. – 76/13.) prema kojem se on koristi za iskazivanje potraživanja i obveza te za statističke potrebe (čl. 45. st. 3.).

HNB je 30. prosinaca 2020. objavio tečajnu listu br. 253, a koja se primjenjuje na dan 31. prosinca 2020. U nastavku su prikazane vrijednosti srednjeg tečaja pojedinih valuta iz te tečajne liste.

Država

Valuta

Jedinica

Srednji za devize

Australija

AUD

1

4,709678

Kanada

CAD

1

4,803632

Češka

CZK

1

0,288020

Danska

DKK

1

1,013146

Mađarska

HUF

100

2,068020

Japan

JPY

100

5,952376

Norveška

NOK

1

0,716912

Švedska

SEK

1

0,750680

Švicarska

CHF

1

6,948371

Velika Britanija

GBP

1

8,353910

SAD

USD

1

6,139039

Bosna i Hercegovina

BAM

1

3,853555

EMU

EUR

1

7,536898

Poljska

PLN

1

1,666312

Tečajevi iz ove liste izraženi su za pojedine valute u kunama.

Povratak na vijesti