Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama

Datum: 11.03.2024, Ponedjeljak
NN br. 29/2024

Ugovorom se utvrđuju prava i obveze iz rada i po osnovi rada zaposlenika u javnim službama na koje se primjenjuje zakon kojim se uređuju plaće u državnoj službi i javnim službama, a na odgovarajući način i zaposlenika javnih službi iz čl. 2. st. 2. Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama (Nar. nov., br. 155/23.). Detaljnije o ovoj temi može se pročitati u časopisu RRiF br. 4/24. u rubrici Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika.

Ovaj Ugovor stupa na snagu 1. ožujka 2024., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise