Temeljni zakoni s područja uprave

Naslovnica knjige: Temeljni zakoni s područja uprave
Tiskano izdanje
84,00 kn
Biblioteka:   Pravna biblioteka
Izdavač:   RRiF-plus d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge
Izdanje:   srpanj 2009.
Broj stranica:   178
Prilog   Zbirka sadrži pročišćene tekstove sljedećih zakona: Zakon o Vladi Republike Hrvatske; Zakon o sustavu državne uprave; Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi; Zakon o Gradu Zagrebu; Zakon o ustanovama; Zakon o državnim službenicima; Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi; Zakoni su ažurirani sa stanjem na dan 2. srpnja 2009. (zaključno s Nar.nov. br.77/09.) a zbirka je namijenjena državnim službenicima koji zakone s područja uprave svakodnevno primjenjuju u svom radu, zatim studentima, pristupnicima državnog i pravosudnog ispita, odvjetnicima te svim građanima koji u rješavanju svojim prava, obveza ili zaštite vlastitog pravnog interesa nastupaju pred upravnim tijelima.
Opis   Zbirka sadrži pročišćene tekstove sljedećih zakona: Zakon o Vladi Republike Hrvatske; Zakon o sustavu državne uprave; Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi; Zakon o Gradu Zagrebu; Zakon o ustanovama; Zakon o državnim službenicima; Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi; Zakoni su ažurirani sa stanjem na dan 2. srpnja 2009. (zaključno s Nar.nov. br.77/09.) a zbirka je namijenjena državnim službenicima koji zakone s područja uprave svakodnevno primjenjuju u svom radu, zatim studentima, pristupnicima državnog i pravosudnog ispita, odvjetnicima te svim građanima koji u rješavanju svojih prava, obveza ili zaštite vlastitog pravnog interesa nastupaju pred upravnim tijelima.