RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Teret dokaza

Predmet: Kada tuženik u parnici istakne prigovor da se na ispravi ne nalazi njegov potpis, teret dokaza postojanja tzv. pozitivne činjenice da je tuženik vlastoručno potpisao spornu izjavu leži na tužitelju.

Broj presude: Gž-1805/2019-2, od 12. rujna 2019.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Kako o utvrđivanju okolnosti postojanja potpisa tuženika na spornoj ispravi, u ovom slučaju zahtjevu za zasnivanje pretplatničkog odnosa, ovisi utemeljenost zahtjeva tužitelja, kada tuženik u parnici istakne prigovor da se na ispravi ne nalazi njegov potpis, teret dokaza postojanja tzv. pozitivne činjenice da je tuženik vlastoručno potpisao spornu izjavu leži na tužitelju jer tuženik niti ne može dokazivati tvrdnju koja istovremeno predstavlja tzv. negativnu činjenicu to jest činjenicu koja ne postoji. Ovakvo pravno shvaćanje navedeno je u odluci Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 2. ožujka 2016., broj: Rev-x 159/2016.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)