Teret dokazivanja


Predmet: Svaka strana u sporu je dužna dokazati svoje tvrdnje. Pri tom je njihova dužnost iznijeti činjenice na kojima zasnivaju svoj zahtjev, predlagati dokaze kojima se te činjenice mogu utvrditi, dok sud tijekom postupka odlučuje samo o onim činjenicama koje su stranke iznijele, odnosno odlučuje koje će od predloženih dokaza izvesti tijekom postupka.

Broj presude: Gž-815/2022-2, od 21. srpnja 2022., od 17.10.2022

Sud: Županijski sud u Zadru

Neosnovani su žalbeni navodi kako je nejasno čime je tužitelj dokazao osnovu i visinu svojeg potraživanja te da na okolnost visine potraživanja tužitelj nije predložio financijsko knjigovodstveno vještačenje jer je iz spisa predmeta razvidno da je tužitelj priložio izvod iz poslovnih knjiga specifikaciju računa knjigovodstvenu karticu i prijepise utuženih računa na ime tuženika čime je dokazao i osnovu i visinu svog tužbenog zahtjeva dok tuženik iako je u prigovoru protiv javnobilježničkog rješenja o ovrsi osporio postojanje duga prema tužitelju tijekom prvostupanjskog postupka nije predložio dokaze na okolnost da je utužene račune podmirio obzirom da se potvrde o uplatama koje je dostavio u spis ne odnose na utuženi period Dakle u konkretnoj situaciji kada tuženik tvrdi da prema tužitelju nema nepodmirenih potraživanja pa time niti obvezu plaćanja utuženih računa ukoliko isti smatra da dokumentacija priložena od strane tužitelja nije vjerodostojna i ne dokazuje visinu potraživanja tada je upravo tuženik trebao predložiti izvođenje dokaza tj predložiti da se provede financijsko knjigovodstveno ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu