Webinar
Testiranje procjene umanjenja vrijednosti dugotrajne mat.imovine - bodovi za revizore

28. rujna 2023. webinar "Testiranje procjene umanjenja vrijednosti dugotrajne materijalne imovine u kontekstu MRS 36 i MrevS 540 (izmijenjen)" - bodovi ZA REVIZORE


Mjesto Vrijeme održavanja
web28. rujna 2023. (četvrtak) u 9:30 sati
 

U poslovnoj praksi društva se susreću s potrebom umanjenja vrijednosti imovine, a revizori s revidiranjem računovodstvenih procjena koji se odnose na testiranje navedene problematike. Cilj je webinara objasniti zahtjeve MRS-a 36 koji se odnose na umanjenje vrijednosti imovine i zahtjeve MRevS 540 koji se odnose na revidiranje procjene umanjenja vrijednosti te na praktičnim primjerima pokazati način testiranja i revidiranja procjene umanjenja vrijednosti dugotrajne materijalne imovine. Ovaj je webinar namijenjen ovlaštenim revizorima s ciljem obveznoga stalnog stručnog usavršavanja, ali i svima onima koji se u svom radu bave temama navedenim u programu.

Sudjelovanjem na webinaru revizori će ostvariti ukupno 5 bodova – Područje A – REVIZIJA.

Program webinara

Testiranje procjene umanjenja vrijednosti dugotrajne materijalne imovine
Predavač: Željko FABER, dipl. oec.
Trajanje predavanja: 300 min (uključujući odgovore na pitanja)

 • Općenito o umanjenju vrijednosti bilančne imovine
 • Zahtjevi MRS-a 36 koji se odnose na umanjenje vrijednosti imovine
 • Zahtjevi MRevS 540 koji se odnose na revidiranje procjene umanjenja vrijednosti
 • Revizijsko testiranje procjene umanjenja vrijednosti dugotrajne materijalne imovine
 • Praktični primjeri testiranja procjene umanjenja vrijednosti dugotrajne materijalne imovine

Podatci o seminaru/webinaru

Datum održavanja: 28. rujna 2023. godine (četvrtak)

Početak: u 9:30 sati.

Pisani materijal: prezentacije predavača – u tiskanom obliku za polaznike seminara i u PDF-formatu za polaznike webinara

Cijena: 92,91 eura (oslobođeno PDV-a prema čl. 39. st. 1. t. i) Zakona o PDV-u) po sudioniku, odnosno 700,00 kn (fiksni tečaj konverzije 7,53450 kn za 1 euro).

Plaćanje naknade isključivo je po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svima prijavljenima po popunjenju skupine.

Prijava za sudjelovanje

 • ispuniti prijavnicu uz obavijest o webinaru na našim mrežnim stranicama
 • navesti točnu e-adresu za svakog sudionika jer ćemo na te adrese dostaviti pozivnicu za sudjelovanje na webinaru
 • na dan održavanja webinara, sat vremena prije početka, RRIF dostavlja pozivnice / poveznice za sudjelovanje na e-adrese svih prijavljenih sudionika
 • petnaestak minuta prije početka sudionici se prijavljuju za sudjelovanje na webinaru putem pozivnice / poveznice koju su dobili
 • sudionici prihvaćaju Opće uvjete za webinare objavljene ovdje
 • U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja seminara.

Tehnički uvjeti za sudjelovanje na webinarima

 • internetska veza
 • praćenje predavanja putem računala ili mobilnog uređaja (pametnog telefona ili tableta) uz pomoć slušalica ili zvučnika (slušalice su bolja opcija)
 • instalirana aplikacija Zoom na uređaju s kojeg će se pratiti webinar
 • ako se do sada niste koristili aplikacijom Zoom, preporučujemo da ju isprobate za video-sastanak barem dan prije
 • Aplikaciju možete preuzeti ovdje
 • Uputa za instalaciju aplikacije Zoom je ovdje

Napomena za revizore:

Na temelju dobivene prethodne suglasnosti programa aktivnosti stalnoga stručnog osposobljavanja ovlaštenih revizora, ovaj se webinar nalazi na popisu stalnoga stručnog usavršavanja te se za sudjelovanje priznaje 5 bodova iz područja Revizija s oznakom A.


PRIJAVNICA za sudjelovanje na webinaru

E-pošta: rrif@rrif.hr / Faks: 01-4699-766
28. rujna 2023. webinar "Testiranje procjene umanjenja vrijednosti dugotrajne materijalne imovine u kontekstu MRS 36 i MrevS 540 (izmijenjen)" - bodovi ZA REVIZORE

Sigurnosna provjera: Upišite slovo koje nedostaje (naziv rijeke ili planine)

VLEBIT