RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Tražbina u kunskoj protuvrijednosti strane valute

Predmet: Nema zapreke da se mjenicom izdanom na iznose u kunama osigura tražbina u kunskoj protuvrijednosti strane valute.

Broj presude: Rev 4467/2019-2, od 12. svibnja 2020.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Tuženik nadalje u reviziji prigovara da je sud pogrešno primijenio materijalno pravo u odnosu na visinu stope zatezne kamate. Odredbom čl. 22. st. 4. Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05, 41/08 i 78/15 - dalje ZOO/05) propisano je da se odredbe tog zakona o kamatama primjenjuju na novčanu obvezu neovisno o valuti u kojoj je izražena. Iz navedenog proizlazi da su glede visine stope zatezne kamate novčane obveze izjednačene, bez obzira radi li se o tražbini u domaćoj ili stranoj valuti, što znači da su od stupanja na snagu ZOO/05 od 1. siječnja 2006. iste stope zatezne kamate neovisno o tome je li tražbina u domaćoj ili stranoj valuti, a koje shvaćanje je već zauzeto u praksi revizijskog suda (rješenje broj Revx-1130/13 od 18. prosinca 2013., Revt-69/07 od 28. veljače 2018.).

 
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)