RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Tražbine naknade štete - rok zastare

Predmet: Tražbina naknade uzrokovane štete zastarijeva za tri godine.

Broj presude: Rev 791/11-2, od 15. travnja 2015.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Riječ je o šteti koja nastaje sukcesivno svakom mjesečnom isplatom mirovine jer isplatom dolazi do umanjenja imovine tužitelja pa tada počinje teći vrijeme potrebno za zastaru potraživanje (s obzirom na to da se radi o potraživanju naknade štete, to potraživanje zastarijeva u roku od tri godine).
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)